|

Török-brazil együttműködés van születőben

Brazília és Törökország megerősíteni kétoldalú együttműködését öt munkacsoport létrehozásával, melyek a haditengerészettel, a repüléstudománnyal, a vezetéssel és irányítással, kiberhadviseléssel és az űrkutatással kapcsolatos eredményeket fogják majd tanulmányozni.

A döntés egy hivatalos út eredménye, mely a brazil védelmi miniszter, Celso Amorim látogatása után született. A három napos „turné” keretében a miniszter és kísérete találkozott politikai, katonai és közösségi döntéshozókkal Ankarában. Ismet Yilmaz, török nemzetbiztonsági miniszterrel történt beszélgetés után határozták el a közös út kitaposását.

A csoportok összetételében szerepelni fognak mind katonai, mint civil szakértők mindkét kormányból, valamint számítanak a védelmi szektorban tevékenykedő cégek bekapcsolódására is a programba. Az elkövetkező hetekben a két ország annak a szakmai találkozónak a megnyitó beszédét várják, amelyet Törökországban és Brazíliában fognak megtartani még az év vége előtt.

A védelmi szektorban történő együttműködés Törökországgal központi tervként szerepel, hogy a két ország növekedést tudjon produkálni a közös projektek által végrehajtott fejlesztésekből mind gazdasági, mind stratégiai értelemben. Ennek egyik alapköve, hogy azonos szintről induljanak a fejlesztést célzó országok, ne legyen konfliktusban részvételük és ennek eredményét a minél nagyobb nemzetközi részvételben kamatoztathassák.

„Együttműködésünk már a stratégiai partnerség státuszába jutott. Országom védelmi ipara már befejezte a fő projekteket, készen állunk az együttműködésre.” – Mondta Ismet Yilmaz Amorim-nak Ankarában, a Védelmi Minisztériumban tartott egyik találkozóján.

Forrás: militaryfactory.com

Forrás: militaryfactory.com ,

Haditengerészeti témában a felek az információcsere és a közösen végrehajtott programok, mint a kísérő hajók (fregatt, korvett kategória) megvalósíthatóságát fogják vizsgálni. Törökország tervezett és épített olyan korvettet, mely kialakításával és teljesítményével felkeltette a brazilok érdeklődését, emellett Brazília rendelkezik olyan korvett tervével, mely alapjául szolgál a jövendőbeli haditengerészeti kísérő hajóknak, ez pedig a Barroso. A csapat nem csak az alapok tekintetében fog egyeztetéseket végezni, az elektronikai hadviselést sem fogják kihagyni a nyílt vízi hadviselés köréből.

A légierővel foglalkozó team a repülőgépeket, helikoptereket és a pilóta nélküli légi eszközöket veszi górcső alá. Törökország már végrehajtott egy katonai helikopter valamint egy UAV program megvalósítását hazai fejlesztésű avionika felhasználásával, valamint tapasztalata nem elhanyagolandó az integráció és alkatrész gyártás területén sem, legyen szó polgári vagy katonai felhasználású eszközről. Brazília sem szégyenkezhet repülőgépipara végett, saját fejlesztésű UAV készül náluk is, valamint az EMBRAER repülőgépgyárnak köszönhetően jelentős tapasztalattal rendelkeznek mindkét szektor képviseletét illetően.

A partnerség lehetőségeinek megvitatása ebben a szegmensben – különösen a kettős felhasználású repülőgépeket illetően (civil és katonai) – tárgyalásokhoz kötődnek Törökország terveiben, jelenleg ennek körébe tartozik az 5. generációs vadászrepülőgép fejlesztésének elkezdése is. E téren egy a számos lehetőség közül, hogy Brazília tanulmányozhassa Törökország helikoptereit, valamint a törökök Brazília repülőgépeit a saját országukban.

Brazília tanulmányozhatja majd a török helikoptereket, köztük a T129-est is

Brazília tanulmányozhatja majd a török helikoptereket, köztük a T129-est is ,

Az űrkutatásért felelős gárda egyeztetéseket hajt végre lehetőségeiket illetően az indító állomásokról és a műholdakkal kapcsolatban, ez utóbbi legyen kommunikációs vagy megfigyelést végző is. A vezetés és irányítás a katonai kommunikációra helyezi a hangsúlyt (lehetséges civil alkalmazásokkal) a szoftver vezérelt rádió (SDR) technológia felhasználásával. Brazília különösen érdekelt eme terület fejlesztésében, amely – több egyéb dolog mellett – jelentősen javítani a brazil fegyveres erők egységei közötti közvetlen kommunikációt, ezáltal növelve a teljesítményüket bevetés közben.

Az ötödik csoport a kíbervédelemmel fog foglalkozni, amelynek alapjául a két ország katonai erejének tapasztalatait fogják felhasználni. Brazília ennek elősegítése céljából egy delegációt fog küldeni a Nemzetközi Kíberhadviselés és Biztonság elnevezésű konferenciára, melyet Törökország szervez és tart novemberben, Ankarában.

A munkacsoportok létrehozása mellett a két védelmi miniszter a védelmi tevékenység más területein is szeretné kapcsolatukat szorosabbra fűzni. Yilmaz tavaly Brazíliában tett látogatása során a két fél egyetértett abban is, hogy növelni kell a „kereszt-besorozás” számát is a katonai iskolákban, amelynek során a két náció tiszti és sorállományú tagjai közötti különbségeket igyekeznek „belenevelni” a leendő katonákba. „Nagyon fontosnak tartom megerősíteni ezt az együttműködést”- mondta szűkszavúan a török miniszter.

Tárgyalások alapját képezi a békefenntartó műveletek és a terrorizmus elleni harc összehangolása is, amely utóbbiban főleg a török haderő rendelkezik kiemelkedő tapasztalatokkal. Talán ennek megerősítése az a szándék, hogy a brazil védelmi miniszter szeretne politikai vezetőkkel is tárgyalni az egyeztetések során.

A brazil delegáció tagjai többek között a Védelmi Termékek Minisztériumának (Seprod), a Fegyveres Erők Egyesített Parancsnokságának (EMCFA) és Brazília Haditengerészetének tábornokai voltak, nevesítve páran Aderico Mattioli tábornok, Nilson Carminati dandártábornok és Antonio Carlos Frade Carneiro tengernagy.

Fórum hozzászólások

There are no comments in the forum topic that is associated with this post.