|

Most jelentkezz helikopterpilótának! – Frissítve!

A Légirendészet állományában továbbra is várják a vállalkozó kedvű fiatalok jelentkezését „helikoptervezető” munkakörbe. Térítésmentes képzés, tíz éves szerződéssel. Ha a piaci árakat nézzük, egész jó befektetés hosszútávon.

Fotó: MTI/Kovács Tamás ,

A Készenléti Rendőrség Parancsnoka pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat állományába kiemelt főelőadó (helikoptervezető) munkakör betöltésére.
A pályázatra a közalkalmazottak jogállásáról szóló az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti foglalkoztatásukat vállalók jelentkezhetnek, akik rendelkeznek a meghirdetett beosztás betöltéséhez szükséges, jelen kiírásban meghatározott képesítési követelményekkel.

A betöltendő munkakörben ellátandó feladatok:
A szükséges képzettség és gyakorlat megszerzését követően a repülőszakmai előmenetel rendszerének megfelelő helikoptervezetői feladatok ellátása, szolgálati repülések végrehajtása mellett légirendészeti és szükség esetén egyéb rendőri tevékenység ellátása az ország egész területén. Az előírt rendőri és repülőszakmai képzéseken való részvétel.

Elvárások:

 • Átlag feletti pontosság, precizitás, határozott fellépés és önálló munkavégzésre való képesség;
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség;
 • Felsőfokú műszaki végzettség (közlekedésmérnök, logisztikai mérnök, had- és biztonságtechnikai mérnök, gépészmérnöki, mérnök-informatikus, mechatronikai mérnöki, gazdálkodási mérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki, villamosmérnöki, vegyészmérnöki, biomérnöki, környezet mérnöki szakon szerzett egyetemi vagy MSc, illetve főiskolai vagy BSc oklevél);
 • Egészségügyi, pszichikai alkalmasság;
 • Államilag elismert angol középfokú, komplex nyelvismeret;
 • Életkor maximum 35 év;
 • Büntetlen előélet, melyet három hónapnál nem régebbi, bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni;
 • A pályázó vállalja, hogy a légijármű üzemeltető szakmérnök végzettség megszerzését követően alapfokú rendőri képesítést szerez, és hivatásos jogviszonyba kerül kinevezésre;
 • A pályázó vállalja, hogy a beosztáshoz szükséges képzés elvégzését követő 10 évig a pályázott beosztást betölti;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • repülőszakmai végzettség;
 • repülőhajózó szakszolgálati engedély;
 • a Rendőrtiszti Főiskolai vagy rendőrszervező (tiszt) szakképesítés megléte

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint, munkáltatói döntésen alapuló illetményrésszel kiegészítve

A beosztás a szükséges képzettség megszerzését követően tölthető be. A kinevezés határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, illetve kihelyezett szolgálat esetén, az ország bármely területén.
Munkaidőrend: vezényléses

Ruhanorma: polgári/repülőhajózó

Pályázati dokumentumok:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét; szakmai végzettségéről szóló bizonyítványainak fénymásolatát; jelenlegi és korábbi munkahelyeit és munkaköreit; esetleges fegyelmi fenyítéseinek és büntetéseinek, valamint hasonló – esetlegesen – folyamatban lévő eljárásainak megjelölését; hozzájáruló nyilatkozatát a személyi anyagába, illetve a Készenléti Rendőrség orvosa által az egészségügyi dokumentációjába történő betekintéshez; személyes adatait (név, születési hely, idő, anyja neve) és elérhetőségeit.

A pályázat benyújtható:

 • személyesen (1185 Budapest, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 1-es Terminál, B Porta, Légirendészeti Szolgálat);
 • postai úton a Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat vezetőjének címezve (Különleges Szolgálatok Igazgatósága Légirendészeti Szolgálat, 1903 Budapest, Pf. 314.),
 • e-mail-en a pongor.anita@kr.police.hu vagy nyitraim@kr.police.hu elektronikus levelezési címre.

A beosztásra és munkakörre vonatkozó bővebb felvilágosítást Botta András r. ezredes, szolgálatvezető, illetve Gyenei Zoltán r. alezredes, szolgálatvezető helyettes, főpilóta ad – hivatali időben – a 1/296-8563- as városi, vagy a BM 37-851 telefonszámokon.

A pályázót a szakmai vezetők a személyes meghallgatást követően írásban vagy telefonon értesítik döntésükről. A beérkezett érvényes pályázatokat a Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága igazgatója az általa kijelölt szakmai bizottság véleménye alapján bírálja el. Az érvénytelen, feltételeknek nem megfelelő, illetve határidőn túl benyújtott pályázatokat a Készenléti Rendőrség Humánigazgatási Szolgálat szolgálatvezetője érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

Az érvényes pályázatot benyújtó, előzetes vizsgálat alapján alkalmasnak minősíthető személyek többlépcsős egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át a Repülőorvosi, Alkalmasságvizsgáló és Gyógyító Intézetben. Az egészségügyi szűréseken alkalmasnak minősített jelöltek közül pályázatot nyert jelentkezők beiskolázásra kerülnek, a képzést előreláthatólag 2017. július hónapban kezdhetik meg.

A képzési idő várhatóan: 2 félév.

A képzés során megszerzendő képesítés: Légijármű üzemeltető szakmérnök, illetve PPL(H) és PPL(A) szakszolgálati engedély.

A pályázatot nyert személyek a tanulmányaik idejére a Készenléti Rendőrség állományába kerülnek. A képzés ideje alatt az illetmény és egyéb járandóságok a Készenléti Rendőrség költségvetését terhelik.

A Készenléti Rendőrség állományában jogszabályi előírás alapján kizárólag hivatásos szolgálati viszonyban állók tölthetnek be helikoptervezető munkakört, ezért a légijármű üzemeltető szakmérnök végzettség megszerzését követően a pályázók a velük kötendő tanulmányi szerződésben meghatározottak szerint vállalják, hogy alapfokú rendőr képesítés szereznek. A tanulmányok sikeres elvégzését követően kerülhet sor a Készenléti Rendőrség állományába hivatásos jogviszonyba, helikoptervezető beosztásba történő kinevezésre.

A képzés költségeit a Készenléti Rendőrség tanulmányi szerződés megkötése mellett fedezi azzal, hogy a pályázatot elnyert személy a képzés költségeinek meghatározott feltételek mellett történő visszafizetésére köteles, ha jogviszonyát a képzést követő 10 éven belül megszünteti, vagy a légijármű üzemeltető végzettség megszerzését követően megszegi a tanulmányi szerződésben foglaltakat, és nem szerez alapfokú rendőr végzettséget, vagy nem vállalja a hivatásos állományba vételét.

Jelentkezési határidő: visszavonásig.