|

Hazatért az első, nagyjavításon átesett „Ecureuil” helikopter

Minőségi és alapos munkát követően, gyönyörű új festésében pompázva érkezett Szolnokra a Magyar Honvédség 102-es oldalszámú AS350B típusú helikoptere.

A gépet – egy másik, hasonló típusúval együtt – 2016. június 15-én ünnepélyes keretek között adta át a szolnoki helikopterbázis katonáinak az akkori honvédelmi miniszter. A forgószárnyasok korábban a légimentők kötelékébe tartoztak. A gépek a Magyar Honvédségnél kiképzési, felderítői, futár és repülőjártasság-fenntartási feladatokat látnak el. Átvételük után az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hajózói egy év alatt ezer repült órával gyarapították repülési idejüket. A gépek intenzív használat mellett is szinte meghibásodás nélkül teljesítették ezt a magas óraszámot. 2018-ban elérkezett a gépek nagyjavításának ideje, melyet a végrehajtó cég [HeliControl kft – a szerk.] magas szakértelemmel és minőségben hajtott végre. A most visszaérkezett helikopter – a szükséges jogosítások helyreállítása után – visszatér az eddigi feladatai ellátásához. (Forrás: honvedelem.hu)

Fotó: MH 86. Szolnok Helikopter Bázis ,

A két “Mókus” nagyjavítására (144 hónapos karbantartás) a HM VGH 2017. novemberében írt ki közbeszerzési eljárást, melyet tavasszal egy EASA Part 145 karbantartói engedéllyel rendelkező hazai vállalkozás, a HeliControl Kft. nyert el (amely a PG bezárása óta az első cég, mely képes volt helikopter nagyjavítási képességre szert tenni Magyarországon). A 144 hónapos karbantartás mellett a nyertes pályázó feladata volt a helikopterek szélvédőjének és oldalablakainak cseréje, a gépek újrafestése, teheremelő berendezés és kiegészítő tükrök felszerelése, a kért műszerek beépítése, valamint az összes olyan üzemidős berendezés, alkatrész lecserélése (beleértve a hajtóművet és annak berendezéseit is), mely nem éri megrendelő által meghatározott hátramaradó üzemidőt vagy naptári időt. (Részletek a kiírásban.)

A HeliControl Kft. minőségi és alapos munkát végezve, ráadásul a (2 gépre kapott) 10 hónapos határidő leteltéhez képest jóval előbb, bő 4 hónap alatt elkészült a 102-es oldalszámú példány nagyjavításával, melyet a szolnoki állomány a rendszerellenőrzéseket és beszabályzást követően október 3-án átrepült az MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázisra, ahol másnap a helikopter hivatalos átvétele és hatósági berepülése is megtörtént. Bízunk benne, hogy a 101-es oldalszámú gép is ugyanilyen profizmussal születik újjá és hamarosan azt is birtokba vehetik a szolnoki pilóták és műszakiak.

Fórum hozzászólások

 • Terminator
  Magyarország-Budapest: Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

  2 db AS-350B típusú helikopter 144 havi karbantartása (nagyjavítás)

  2017/S 218-453292

  2018/S 016-033917

  2018/S 023-049323

  2018/S 027-059471
  Tájékoztató az eljárás eredményéről:

  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209274-2018:TEXT:HU:HTML&src=0


  Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

  A nyertes ajánlattevő neve és címe
  HeliControl Kft.
  Lechner Ödön fasor 3.
  Budapest
  1095
  Magyarország
  Internetcím: http://www.helicontrol.hu

  A szerződés/rész végleges összértéke: 603 329 133.00 HUF
 • Terminator
  Tájékoztató az eljárás eredményéről:

  http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:209274-2018:TEXT:HU:HTML&src=0


  Helikopterjavítási és -karbantartási szolgáltatások

  A nyertes ajánlattevő neve és címe
  HeliControl Kft.
  Lechner Ödön fasor 3.
  Budapest
  1095
  Magyarország
  Internetcím: http://www.helicontrol.hu

  A szerződés/rész végleges összértéke: 603 329 133.00 HUF
  Egy kicsit sok nak tűnik az összeg de át olvasva a linket lehet hogy reális.

  "− hajtsa végre 2 darab AS-350B típusú helikopteren (gyári számok: 2607 és 2472) a típusra érvényes karbantartási terv szerinti terjedelemben a 144 havi karbantartási munkákat;
  − a karbantartás során hajtsa végre a típusra a karbantartás befejezésének dátumakor érvényes bülletinekben kötelező jelleggel meghatározott munkákat, amelyek biztosítják a helikopter naptári és javításközi üzemidejének meghosszabbíthatóságát (minden elvégzett munka a helikopter dokumentációjában kerüljön rögzítésre). Ide értendők mind az EASA, mind a helikopter és a hajtómű gyártói által kiadott direktívák;
  — a karbantartás magába foglalja helikopter sárkányának és rendszereinek karbantartását, a pilótafülke belső burkolatainak felújítását, a szervesüveg szélvédő panelek cseréjét víztiszta szervesüveg szélvédő panelre (A helikopterek oldalablakainak cseréje az aktuális műszaki állapot függvényében szükséges),
  — a karbantartás során cserélje le mindazon berendezéseket és alkatrészeket, melyek üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 600 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 2019. március 31-ig biztosított, kivéve a hajtóművet (beleértve a készletébe tartozó berendezéseket), amely esetében annak üzemideje nem biztosítja a helikopter visszavételétől számított további 900 óra üzemidő teljesítését vagy naptári üzemideje 2020. június 30-ig biztosított. A hajtóművek tekintetében a repült óra szerinti üzemidő tartalékhoz álljon rendelkezésre a következő ciklusszám mennyiség: Gasgenerator cycle (GGC) 2,3 szoros szorzószámmal, illetve power turbine cycle (PTC) 1,1 szeres szorzószámmal.,
  — a karbantartás során építse be külső súly szállításához szükséges fedélzeti eszközt, illetve az azt segítő kiegészítő tükröket. Ajánlatkérő a típushoz már integrált cargo hook-ot kér megajánlani. A cargo hook javításközi üzemidejének minimális időtartama 5 év / 1000 repült óra,
  — a karbantartás során a repült órák vagy a naptári idők szerinti esedékességtől függetlenül, hajtsa végre a helikopter karbantartási tervében időszakonként előírt összes karbantartási munkapontot,
  — amennyiben a karbantartási munkafolyamatok olyan mélységben kerülnek végrehajtásra, hogy indokolttá válik a helikopter újrafestése, vállalkozó vállalja a helikopter gyári technológia szerinti poliuretán alapú festékkel történő festését (külső/belső festés, az azonosító jelzések és emblémák, kiszolgálási, szintező és biztonsági, vagy veszélyes pontjait jelölő jelképek és vészjelölések feliratai festése) a Megrendelő által rendelkezésre bocsájtott festési vázlat alapján.
  − a fődarabokra felépített, azokhoz készletezett segédberendezések javításközi és hátralévő teljes üzemideje nem lehet rövidebb az adott fődarab javításközi üzemidejénél;
  − hajtsa végre a helikopterek üzemanyaggal, kenőanyagokkal történő feltöltését, utánpótlását a helikopter a karbantartási munkába adásától a visszavételig;
  − a karbantartás folyamán készülő összes műszaki dokumentációt angol és/vagy magyar nyelven állítsa ki, továbbá az elvégzett munkákról a helikopterek eredeti egyedi kísérő dokumentációjában a bejegyzéseket angol nyelven tegye meg;
  Nyertes Pályázó a helikopter műszaki állapotának vonatkozásában különleges követelményt nem támaszthat;
  A részletes műszaki követelményeket a Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KKD) tartalmazza."

  "− Nyertes Ajánlattevő biztosítja, hogy a helikopterek belső, illetve műszer világítása kerüljön átalakításra a meglévő AN/AVS-9 típusú, vagy ezekkel egyenértékű éjjellátó készülék (NVG) eszköz használatához, beleértve az önálló belső megvilágítással rendelkező berendezések cseréjét (pl. InterCom);
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken lecserélésre kerülnek a rádió berendezések „8,33 kHz osztású” típusokra, melyek VHF sávú kommunikációt egyaránt biztosítanak. (Akár integrált rendszer részeként is) Nyertes Ajánlattevő kettő készlet 8.33. kHz isztású fedélzeti rádiót biztosít.;
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken beépítésre kerül egy darab UHF sávú kommunikációt biztosító rádió berendezés VAGY egy darab VHF/UHF frekvenciasávon működő rádió berendezés (Akár integrált rendszer részeként is);
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken lecserélésre kerülnek a transzponderek „S módú” típusokra; (Akár integrált rendszer részeként is).
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken modernizálásra kerülnek a navigációs berendezések, GPS alapú navigációs képesség kialakításával, vállalja továbbá a GPS rendszer adatbázis frissítést 2018 évre; (Akár integrált rendszer részeként is).
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken új gyártású eszközökkel lecserélésre kerülnek a jelenlegi rádió magasságmérők (a jelenlegitől eltérő típus elfogadható);
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a karbantartás végrehajtása során a helikoptereken új gyártású eszközökkel lecserélésre kerülnek a jelenlegi műhorizontok (a jelenlegitől eltérő típus elfogadható). Ajánlatkérő helikopterenként egy darab műhorizont cseréjét kéri.;
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy beépítésre kerül másodlagos („stand by” jellegű) műhorizont. Ajánlatkérő a stand-by jellegű műhorizonttal szemben az alábbi minimumkövetelményeket támasztja:
  Nem kell állandóan üzemelnie („stand by). Képes üzemelni saját beépített akkumulátorról is. A beépített akkumulátor minimum 3 év „stand-by” élettartamot biztosítson, minimum 30 perc bekapcsolt üzemidőt. A beépített akkumulátor cserélhető legyen (leválasztható akkumulátor).
  − Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy a helikoptereken végrehajtásra kerülő karbantartás során beépít ILS navigációt alkalmassá tevő berendezéseket; (Akár integrált rendszer részeként is);
  AK a szerződéskötéskor él az opció esetleges lehívásának lehetőségével, melyről nyertes AT-t az összegezés megküldésével tájékoztatja. AK tájékoztatja AT-t, hogy AK az egyes opciós feladatok közül akár egynek, akár többnek a megrendelésére jogosult."
 • Luthero
  Egy kicsit sok nak tűnik az összeg de át olvasva a linket lehet hogy reális.
  A munka része, hogy a helikopterek még legalább 900 órát biztosító hajtóművekkel repüljenek, melyet a jelenlegiek nem garantálnak, ami miatt hajtóművet kell cserélni a gépekben. Így már nem is olyan nagy az az összeg...
 • Luthero
  Egy kicsit sok nak tűnik az összeg de át olvasva a linket lehet hogy reális."
  Szerintem teljesen legális az összeg. 2005 környékén cikkeztek róla, hogy az akkori 144 havi asszem 230+280 millióba került a két gépen (akkor még mentősként)... Ahhoz képest most bruttóban kijön valami 760-ra a kettő.
  És ebben most így lesz ILS-képesség, rádió-magasságmérő csere. stb.
 • Pocok75
  A cikkben van egy kis kavar a dátumokkal, október 15én nem repülhették a gépeket Szolnokra mert az csak 10 nap múlva lesz! :D
  De lehet ünnepet tartani, ha már amúgy is zöldben van. ;)
 • Terminator
  Ti milyen változást láttok a Mókuson?
  benne van a hírben, hogy mi volt a kiírásban

  https://htka.hu/2019/02/06/elkeszult-a-magyar-as350-helikopterek-nagyjavitasa/

  "A 144 hónapos karbantartás mellett a nyertes pályázó feladata volt a helikopterek szélvédőjének és oldalablakainak cseréje, a gépek újrafestése, teheremelő berendezés és kiegészítő tükrök felszerelése, a kért műszerek beépítése, valamint az összes olyan üzemidős berendezés, alkatrész lecserélése (beleértve a hajtóművet és annak berendezéseit is), mely nem éri megrendelő által meghatározott hátramaradó üzemidőt vagy naptári időt. (Részletek a kiírásban.)"

  ms07
  Lett bele végülis erősebb hajtómű?
  Nem, a honvedelmibeszerzesek-en fent volt egy ideig a tenderkiírás (kozbeszerzes.hu-n még mindig fent van), a tendereztetési eljárás során kivették a teljesítmény-upgrade-t, hazai környezetben bőven elég a mostani teljesítmény nekik, brutál költség lett volna az upgrade (és asszem csak az Airbus csinálhatja most), így is alig tudtak opciókat lehívni, kicsi volt a keret.
 • Ferencváros felett alacsonyan repked az egyik Mókus. Délután 16.00 és 16.30 között AS 350-es helikopter bemutató lesz a X. Ludovika Fesztivál kapcsán a Ludovika téren.
 • Terminator
  X. Ludovika Fesztivál

  2019. május 11., szombat, 10:00–16:30

  Nemzeti Közszolgálati Egyetem
  Ludovika tér 2., Budapest, 1083

  [​IMG]
  sequadon
  Ferencváros felett alacsonyan repked az egyik Mókus. Délután 16.00 és 16.30 között AS 350-es helikopter bemutató lesz a X. Ludovika Fesztivál kapcsán a Ludovika téren.

Ugrás a fórum topichoz