|

Silver Saber

A KFOR szinte valamennyi alegysége képviseltette magát a Silver Saber gyakorlaton Koszovóban.

A gyakorlatot a „Charlie” század bocskais katonái által egyre jobban megszokott helyen, Vrelo táborban rendezték, nem messze Pristinától. Az időjárás nem kegyelmezett a résztvevőknek: az ősz addigi leghidegebb napjain esővel súlyosbítva kellett helyt állniuk.

A műveleti század katonái három napon át vettek részt a gyakorlaton. A részletekről Asztalos Lajos őrnagy, a KTM zászlóalj hadműveleti részleg vezető helyettese adott információkat. „A Silver Saber gyakorlatot minden évben három alkalommal rendezik meg. Célja, hogy a KFOR-ban szolgálatot teljesítő állomány tömegoszlató technikáit egységesítse. A KFOR alegységei ilyenkor szorosan együttműködnek a helyi erőkkel, azaz a koszovói rendőrséggel és az EULEX (Az Európai Unió Jogállamiság Missziója Koszovóban) rendőreivel. Ezen a napon gyakorolták az alegységek az együttműködést a speciális képességekkel rendelkező alegységekkel is: a tűzszerészekkel, a lélektani műveleti csoporttal és az ukrán útblokád felszámoló alegységével. Ezen kívül a légi úton történő egészségügyi mentés gyakorlása is folyt a KFOR helikoptereinek részvételével. A KTM kijelölt állománya Fire Phobia kiképzést vezetett le a többi alegység részére. Az öt foglalkozási helyen mintegy 500 katona hajtotta végre a foglakozásokat.”

Forrás: MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Forrás: MH 5. Bocskai István Lövészdandár ,

A magyar műveleti század katonái bizonyították, hogy nem véletlenül a KTM zászlóalj a KFOR első számú tartalék ereje tömegkezelési műveletek során, mivel minden foglalkozási helyen rendkívül gyorsan és nagy szakmai hozzáértéssel hajtották végre a feladatokat.

Ezután következett maga a gyakorlat, amit Anton Wessely dandártábornok, a KFOR parancsnokhelyettese nyitott meg. „A fiktív szituáció alapján zavargások törtek ki Koszovó területén. Az első reagáló erő a helyi rendőrség (KP). Később a helyzet súlyosbodott, ezért a KP segítséget kért az EULEX-től. A két erő közösen sem volt képes kontrollálni az eseményeket, ezért kirendelésre kerültek a KFOR erői. Először a QRF (gyorsreagálású erő) század, jelen esetben amerikai katonák, később a többi alegység: olaszok, osztrákok, németek, szlovének és legutoljára a KTM magyar százada. A KFOR feladata a mozgás szabadságának valamint a biztonságos környezet biztosítása volt.” A műveletek során az EULEX egységek könnygázt is bevetettek, a KFOR műveleti századai pedig könnyű és nehéz útakadályokat számoltak fel az ukrán lánctalpas segítségével.

Forrás: MH 5. Bocskai István Lövészdandár

Forrás: MH 5. Bocskai István Lövészdandár ,

A KTM portugál műveleti százada a gyakorlaton egy szakasz ellenerővel vett részt. Őket a magyar századdal szemben „vetették be”, mivel Molotov-koktélos támadást csak a magyar század ellen használtak a gyakorlaton. A KFOR parancsnoka, Salvatore Farina vezérőrnagy a gyakorlaton épp a magyar század bevetésekor érkezett meg, így tanúja lehetett a bocskais katonák „lehengerlő” produkciójának.

A század katonái az esti órákban érkeztek vissza Slim Lines táborba. A három nap jó alkalom volt a vezetés számára, hogy – látva a többi alegység módszereit és technikáit – tökéletesíthessék a Charlie század saját eljárásait.

A gyakorlatot összegezve Asztalos őrnagy el mondta: ”Az októberben levezetésre került Silver Saber 3-2013 gyakorlatot a KFOR főparancsnok eredményesnek ítélte. Leszögezte, hogy a későbbiekben is szükség van erre a KFOR által szervezett gyakorlatra, annak érdekében, hogy minél eredményesebben lehessen reagálni az esetleges feszült helyzetekre Koszovó teljes területén.”

További képek a dandár facebook oldalán.

Forrás: MH 5. Bocskai István lövészdandár