Haditechnikai Kerekasztal is publikálja.">
|

Nem kértek fel minket katonai részvételre

A Hírszerző internetes portál dr. Hende Csaba honvédelmi miniszterrel közölt interjút, melynek teljes szövegét az alábbiakban a Haditechnikai Kerekasztal is publikálja.

Több európai uniós tagállam bekapcsolódott a Kadhafi-rendszer elleni fegyveres akcióba. Magyarország mint az unió soros elnöke miért nem vállalkozott erre?

Nem fogalmazódott meg ilyen igény hazánkkal szemben.

Korábban arról cikkezett a sajtó, hogy esetleg bevonják a Magyar Légierőt.

Erről én is csak újságcikket olvastam, tőlünk ilyet nem kértek a szövetségeseink. Egyébként Magyarország részt vesz azokon az egyeztetéseken, melyek az erre illetékes nemzetközi szervezetekben zajlanak. Ezt tudom önnek mondani.

Közel egy éve egyik korrupciós ügy követi a másikat a Honvédelmi Minisztériumban és háttérintézményeiben. Az ügyészség vesztegetéssel gyanúsít több tisztet…

Ez már több mint gyanú, ez már vád. Ez a rendszerváltás óta tartó időszak legnagyobb korrupciós bűncselekménye, amit 2001 és 2010 között bűnszervezetben követtek el. A közeljövőben további feljelentések megtételére kényszerülünk, mert a tárca háttérintézményeinél és gazdasági társaságainál történt átvilágítás súlyos jogsértésekre, sőt bűncselekményekre derített fényt. Még egyszer: a vádemelésre jutott ügy példátlan a magyar kriminológia történetében, és ez csak a jéghegy csúcsa.

Milyen ügyekben várható még feljelentés?

Nem akarok jóslásokba bocsátkozni. Mert sokféle jogsértés lehetséges: van, ami polgári jogi normát, van, ami a közpénzekkel való gazdálkodás normáit vagy a célszerűséget sérti. Ugyanakkor büntetőjogászokkal is átnézettük a könyvvizsgálói jelentéseket, mert sok esetben súlyos bűncselekményről beszélhetünk.

Mit érintenek ezek: a fegyverbeszerezéseket, az ingatlangazdálkodást?

Nem akarok példálózni. Nézze, én nem vagyok nyomozóhatóság, nem akarom értékelni, hogy milyen jogi procedúrákat vonnak maguk után ezek az ügyek. Jogászként persze tudom, hogy a büntetőeljárási törvény alapján feljelentési kötelezettség terhel. A megtett feljelentések ügyében már javasolom az ügyészséghez fordulni a nyomozás eredményeit, pontos részleteit illetően.

A Népszabadság pár hete azt írta, Tóth Zoltán József helyettes államtitkárnak azért kellett távoznia, mert félrevezette Önt: a vádak nem eléggé megalapozottak.

Híresztelés, aminek semmi alapja nincs. Az igazság ezzel szemben az, hogy Tóth Zoltán József még csak nem is látta a Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. kapcsán tett, 20 különféle bűncselekményt tartalmazó feljelentést. Nemhogy ő készítette volna.

Akkor miért mondtak fel neki?

A vonatkozó törvény szerint nincs indokolási kötelezettsége a minisztériumnak. A volt helyettes államtitkárral való személyes egyeztetésen abban maradtunk, hogy a felmentés indokait nem tárjuk a nyilvánosság elé. Tartani kívánom magam ehhez.

Ő viszont beszélt a felmentése okairól: azt állította, hogy elvi ellentétei voltak Önnel.

A parlament előtt lévő alaptörvény-tervezet semmilyen szerepet nem játszott a távozásában. Semmiféle elvi vita köztünk nem volt, különösen nem az új alkotmány kérdéseiről. Annak, hogy ő a történeti alkotmány és a Szent Korona-tan kiváló kutatója, sem a tárcához kerüléséhez, sem a távozásához nem volt köze.

Mivel magyarázható, hogy pont a Honvédelmi Minisztérium körül van ilyen sok a botrány?

Szerintem a releváns kérdés az, hogy mitől bűzlött a hal.

A korábbi vezetőség lenne az oka?

Ön mondta.

A korábbi szocialista miniszter, Szekeres Imre viszont azt mondta, amint tavaly januárban tudomására jutottak az ügyek, máris feljelentést tett.

Ó, igen. Mert egy vállalkozó sokallta azt a pénzt, amit az elnyert szerződések után vissza kellett osztania és bejelentést tett, ami után muszáj volt lépni. Az említett vállalkozó megunta, hogy ilyen sok pénzt kell borítékolnia egy bizonyos századosnak, aki egyébként a legkisebb pont ebben az ügyben. Egy egyszerű megvesztegetési ügyként indult, a katonai ügyészség pedig megszervezte a tettenérést: elfogták a századost, amikor átvette a borítékot. Szekeres ennyit tudott, amikor megtette a feljelentését. Pontosabban, remélem, hogy csak ennyit tudott. Viszont az ügy ezzel nem ért véget, mert a százados elkezdett beszélni: kitől kapta a megbízást, kinek kell továbbadnia a pénzt, majd azok is vallomást tettek, akikre vallott. Mint a pulóver, amikor elkezdik fejteni. Ebbe az ügybe 16 vezető bukott bele: köztük négyen tábornoki rangban álltak, de van köztük ezredes, vezérigazgató, főosztályvezető. Az volt a módszerük, hogy nyomást gyakoroltak a honvédséggel, HM-mel szerződést kötő vállalkozókra 5-8-10 százalékos visszaosztást követelve. Ez különféle területeket érintett az ingatlanüzemeltetéstől a protokollajándékok beszerzéséig.

Ebben benne van a százmilliókba kerülő pristinai szabadidőközpont ügye is?

Nincs benne. Itt több tucat ügy van. Egyelőre ez a vesztegetési ügy jutott vádemelési szakba. Aztán van a 20 különféle bűncselekményt érintő március 7-i feljelentés, amit a Zrínyi Kft. ügyében tettem. És most jönnek azok az ügyek, amik előkészítés előtt vannak. Idő kellett a több évre visszamenő átvilágításhoz, ennek több száz oldalnyi jegyzőkönyve van. Az okiratok alapján – melyet a büntetőjogászok is átnéztek – számtalan esetben történt okirat-hamisítás, hűtlen kezelés vagy más gazdasági bűncselekmény.

Kálmán Károly, a Különleges Műveleti Zászlóalj volt századosa az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy torz a honvédség szerkezete: a közel 25 ezer katonának a fele Budapesten szolgál, a vidéken dolgozók fele pedig főleg adminisztratív, logisztikai feladatokat lát el.

Jelenleg egy harcoló katonára hét nem harcoló katona esik. Arra törekszem, hogy ezek az arányok megváltozzanak.

Kálmán arról is beszélt, hogy az alezredesek, ezredesek száma duplája a műveleti teendőket ellátó, a csapatok mellett szolgáló hadnagyok és főhadnagyok számának.

Ezek a tisztek nem tehetnek arról, hogy az elmúlt évtizedekben, de különösen az elmúlt nyolc évben olyan mértékű leszervezés zajlott, ami eltorzította az arányokat. Egy hivatásos honvéd védettséget élvez: ha nincs meg a nyugdíjjogosultsága, nem lehet csak azért kirakni a seregből, mert az alakulata, ahol korábban szolgált, megszűnt. Tavaly óta azon dolgozunk, hogy egy új, kiszámítható, az objektív teljesítményen alapuló karrierpályát alakítsunk ki minden katonának. Ennek alapvető feltétele, hogy tisztában legyünk azzal, hány és milyen beosztás van a honvédségben. Hány hadnagyra, századosra, őrnagyra, alezredesre, ezredesre van szükség. Nem beszélhetünk kiszámíthatóságról ott, ahol az egyik évben felújítják a szombathelyi laktanyát, illetve a tapolcai kiképzőbázist, majd a következő évben bezárják. Arra kell törekednünk, hogy a hadsereg felépítménye piramis alakú legyen. Alul belépnek a fiatal hadnagyok, majd versengenek a magasabb beosztásért. Nem léphet mindenki előre, ezért időnként oldalirányba egyeseknek ki kell válniuk. Erre fel kell készülni, a civil világba való visszalépésüket elő kell készíteni. Erről szól az új közszolgálati egyetem. Egyesül a rendőrtiszti főiskola, a nemzetvédelmi egyetem, a Corvinus Egyetem közigazgatási kara és felállítunk majd egy diplomataképző intézetet is. Egységes alapképzéssel, átjárható módon képezzük majd ki az állam minden szolgáját a tűzoltótól, a titkosszolgától a katonán keresztül a jegyzőig. Így a hadseregből távozó tiszteket újra be tudjuk ültetni majd ennek az iskolának a padjába, és olyan végezettséget szerez majd, amivel a 45 évesen kilépő tisztnek nem kell elmennie egy bankba őrző-védőként támasztani a falat, hanem speciális tudása, rendszeretete, szervezőkészsége révén felépíthet egy második karriert.

A jövőben már nem fog senki sem 45 évesen nyugdíjba vonulni. Mennyiben hátráltatja a torz szerkezet átalakítását a korai nyugdíj megszüntetése?

Éppenséggel segíti. Éppen ezért kell előkészíteni a kilépésüket. Az Egyesült Államokban a hadseregből kilépő katonák iránt óriási a kereslet a piacon. Ez nálunk sajnos még nem jellemző. Aki azonban úgy dönt, hogy a közszolgálatban marad, annak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy még a katonai szolgálat során felkészüljön erre, és kapjon egy olyan másoddiplomát, amivel akár jegyzőként el tud helyezkedni egy vidéki településen.

Nem gondolja, hogy a torz struktúra és a korrupció összefügg? A viszonylag hamar magas rangra emelkedett, a csapatoktól elszakadt, beszerzésekért felelős tisztek ilyen módon próbálják biztosítani a jövőjüket, a meggazdagodásukat?

Másról van szó. Az elmúlt években igen sajátosan zajlott a tárca gazdálkodása. Egyrészt a katonai szervezetektől, mondjuk úgy, a csapatoktól elvonták a gazdálkodási hatásköröket, mindent központilag szereztek be. Ezért van az, hogy az áruk, sőt az élelmiszerek is igen furcsa utat járnak be, mire a csapatokhoz kerülnek. Másrészt, amit csak lehetett, kiszerveztek. Na, ez a korrupció melegágya. Ezért szeretném visszaadni a gazdálkodási hatáskörök egy részét az alakulatok parancsnokainak. Ha ledől a fal a laktanyában, akkor ne Budapest engedélyét kelljen kérni, versenyeztessék meg a helyi vállalkozókat. Ugyanakkor a kiszervezéseknek is véget fogunk vetni: a Honvédelmi Minisztériumnak vannak saját vállalatai, amelyeket pont azért hoztak létre, hogy kiszolgálják a hadsereget, és nem azért, hogy uszodatechnikai szaküzletet működtessenek Pristinában. A honvédségnek lehetőleg önellátónak kell lennie, mert nem szolgáltathatja ki magát vállalkozóknak, ráadásul a korrupciós felárat is meg lehet így spórolni, mert senki nem dugdos a saját zsebébe kenőpénzt.

Úgy tűnik, a botrányok a kormányváltást követően sem ültek el. Február közepén a sajtó arról cikkezett, hogy a HM által megrendelt új sisakok nem megfelelőek, nem állták ki a lövéspróbát.

Ezeket a kevlársisakokat már valóban mi szereztük be. Az ezzel kapcsolatos hírek igencsak elszomorítóak, sőt gyalázatosak. Amikor hivatalba léptem, akkor a katonák régi típusú acélsisakokban szolgáltak Afganisztánban. Ilyet viselt az a két honvéd is, akik augusztusban egy RPG-gránátos támadás következtében életüket vesztették. Úgy ment át a repesz ezeken a sisakokon, mint kés a vajon. Ez az eset indított arra, hogy ezt a többéves mulasztást rendezzem. Nagyon gyorsan kértünk be ajánlatot négy helyről, többek között a német hadseregtől, a Bundeswehrtől is. Mind a négy típust meglövettük a saját vizsgálóhelyükön. A legkedvezőbb eredményeket a Bundeswehr-sisak nyújtotta, amiből azonnal megrendeltünk 500 darabot, amiket karácsony előtt kivittem az Afganisztánban szolgáló katonáinknak. Ha jó a német katonáknak, akkor legyen jó nekünk is. Tény, nincs olyan sisak a világon, ami frontális lövés esetén százszázalékos biztonságot nyújtana, különösen ha gépkarabéllyal lövik meg. Ha nem is üti át a golyó, még a jobb sisakon is olyan benyomódás keletkezik, ami életveszélyes sérüléseket okoz. Nem is erre való: elsősorban a repeszektől véd. Állítom, ha augusztusban a Bundeswehr-sisakot viselik a megtámadott honvédek, nagy valószínűséggel az életük megmarad. A mai napig bánt, hogy nem tudtam elintézni a beszerzést a hivatalba lépésem után azonnal – mások viszont évekig nem tettek semmit.

A Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. fő célja “a honvédelem eszméjének társadalmi népszerűsítése”. Mi köze van ehhez az eszméhez a cég vezetőjének magánkertjében felállított szobornak?

De mi köze ennek a szobornak a kft.-hez? Semmi!

Nem a Zrínyi Kft. rendelte meg?

De nem ám. Ez a Magyar Művészetért közösségének szoborkertje. Ebben a kertben áll többek között Szent István, Zrínyi Ilona, Árpád és Fiai emlékműve és ott állt Márton Áron szobra is. Egyetlen fillér közpénz sincs ezekben a műalkotásokban, pláné nem a Zrínyi Kft. pénze. Tavaly decemberben az Attila-szobor felavatási rendezvénye egy magánünnepség volt, amin jelen volt többek között Kövér László, Kozma Imre, a Máltai Szeretetszolgálat vezetője, Benkő László, az Omega együttes tagja. Én is örömmel tettem eleget a meghívásnak, összegyűltünk, mert fontosnak éreztük ezt az eseményt.

Azért mégiscsak a Zrínyi Kft. vezetőjének, Gubcsi Lajosnak a kertjéről van szó, ráadásul Gubcsi azt nem cáfolta, hogy a HM Mega Logistic Zrt. takarítónői valóban kimentek a házához, hogy “elvigyék”, amit a vendégek ott hagytak.

Én másnap nem voltam ott, nem tudom, ki takarított ki. Egy biztos: az igazgató úr minden munkatársát meghívta erre az ünnepségre és a cég dolgozóinak többsége ott is volt. Gubcsi nekem azt mondta, az ő házában soha nem takarított takarítónő. Én ezt elhiszem neki.

Azt sem tartja problematikusnak, hogy Gubcsi Lajos könyveit a HM cége adta ki?

Szó nincs könyvekről, csak egy könyvről, és az sem Gubcsi Lajos könyve! Az 1000-1100 évvel ezelőtt című könyv a Zrínyi Kft. kiadványa, amit a tárca megrendelésére a cég protokollajándékként készített az európai uniós elnökség idejére. Néhány példány maradt belőle, amit 4 ezer forintért árusít a kft. Nem Gubcsi úr könyve, ő csak részt vett a szerkesztésében. Ezért bruttó 75 ezer forint tiszteletdíjat kapott, amiért egy közel száz oldalas, egyébként nagyon színvonalas, angol nyelvű kötetet szerkesztett meg. Kétezer példányt adtunk ki, aminek a bekerülési költsége 600-700 forint volt, miközben a hasonló ajándékalbum költsége korábban a cégnél elérhette az 5-10 ezer forintot is. Gubcsi urat ezért nem gyalázni, hanem kitüntetni kéne.

Mégiscsak furcsa, hogy egy állami cég kiadja a saját vezetője által szerkesztett könyvet.

Értse már meg, ez nem az ő könyve. Gubcsi úr ennek a cégnek az ügyvezető igazgatója, nem könyvszerkesztőként vették alkalmazásba, tehát, ha elvégez egy munkakörébe nem tartozó munkát, azért igenis tiszteletdíj illeti meg. Tudja, mi történt azzal a 75 ezer forinttal, amit ezért kapott? Maradéktalanul befizette a honvéd árvák javára a honvédség Szociálpolitikai Közalapítványának pénztárába. Ezzel az üggyel kapcsolatban semmiféle etikai vagy jogi kifogás nem vetődhet fel, ezt tüzetesen megvizsgáltam. Viszont sejtem, hogy Gubcsi Lajost miért támadják ennyire. Az új igazgató döbbenetes dolgokat talált, amikor átvette tavaly a céget: ennek alapján tettem azt a március 7-i feljelentést, amiben 20 különböző bűncselekmény szerepel. Ennél a cégnél tavaly 950 millió forint volt a működési költség, az idei költségvetésük 650 millió forint, miközben több feladatot látnak el. Hadd mondjak egy példát: a cég 30 millióért bérelt szervert, ám Gubcsi ezt a szerződést felmondta és másnap egymillióért kötött ugyanarra a feladatra új kontraktust. Az igazgató sok pénzt megtakarított az adófizetőknek.

89 hozzászólás “Nem kértek fel minket katonai részvételre”

 1. molni:
  Tegnap mikor sg-re linkelted megnéztem, néhány helyen érdemes lenne átfogalmazni, de korrekt írás. Grat.

  “Mostanra untam meg, hogy n+1-szerre le kell gépelni mindig ugyanazt…”
  Na, ezt megtudom érteni… :)

 2. Klassz írás, én teljesen azt hittem, hogy van Gripenes autópálya szakasz Magyarországon, de csak városi legendaként találtam rá utalást ahogy keresgéltem.

  Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy a három felajánlott típus közül a svéd vasban volt a legkomolyabb radar.

  Azt viszont nem teljesen értem, hogy az üzemeltetési költségek hogyan lehetnek azonosak, ha a két repülőgép árában nincs nagy különbség (sőt, a Gripen olcsóbb) azonos, mindkettőben lényegében kipróbált USA technológiájú hajtómű van, azonban az egyikben ez egy mérettel kisebb. Ennyivel drágább lenne az egyéb alkatrész a Gripenhez? Vagy a dán kalkulációs tendert vetted alapul, ahol egyszerűen azonos összeggel számoltak? Ha a svédek és az amerikaiak által publikált adatokat nézzük, 2500/h a Gripen, és 3700/h az F-16, nagyságuk alapján nyilván ezek nem teljes élettartamra vetítettek.

 3. Az, hogy az F-16 flottához a pótalkatrész bázis jóval nagyobb, mai napig gyártanak hozzá valszeg dolgokat. Egy ~2000 gépek aktív flottához fajlagosan minden olcsóbb, mint egy ~ 140 gépes flottához.

  Az üzemeltetési költség mehatározása is pont olyan ingoványos, mint a gépek vételára. Lásd HT összefoglaló vége.

  Az F-16 gépek tiszte fajlagos repóra költsége a ’90-es évek elején volt USAF szinten 3700-4500 dollár variánstól függően. Ez ma iknább 6-8 ezer dollár / óra.

 4. Több európai uniós tagállam bekapcsolódott a Kadhafi-rendszer elleni fegyveres akcióba. Magyarország mint az unió soros elnöke miért nem vállalkozott erre?

  A Magyar Köztársaság elutasítja a háborút, mint a nemzetek közötti viták megoldásának eszközét, és tartózkodik a más államok függetlensége vagy területi épsége ellen irányuló erőszak alkalmazásától, illetőleg az erőszakkal való fenyegetéstől. (1949. évi XX. tv. 6. § (1) bek.)

  A Magyar Honvédség alapvető kötelessége a haza katonai védelme és a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása. (-II- 40/A. § (1) bek.)

  hazánk leginkább a fenti előírások okán nem vehet részt hasonló akciókban…nem értem a honvédelmi miniszter miért nem ezeket rángatta elő, sokkal jobb érv lett volna, Nem kellett volna nyilvánosan beismerni azt, amit egyébként mindenki tud, hogy az MH hazánkat sem tudná megvédeni.

 5. Jó írás molni!
  Most lehet félre érthető leszek, s nem a fikázás, vagy a kötekedés vezet! Pedig ezek a dolgok messze állnak tőlem, akárkinek a munkájáról is legyen szó. Az írás színvonala kíváló, mint mindig, ezt az elején szögezzük le! Három gépet hasonlítottá össze, amikre anyagi esélyünk volt, hogy rendszeresítsük, vagy tovább rendszerben tartsuk. Azonban anno e három gép mellett, az F-18C/D Hornet és a Mirage-2000 is versenyben volt. A Hornet csak vágyálom kategóriát képezte, a Mirage pedig a legdrágább és szerintem legrosszabb választás lett volna. Hogy anno, mikor újra indult a tenderezés, s miket ajánlottak fel, hát maradjunk annyiban, hogy volt egy pár extrém ajánlat (Tornado, F-15, Viggen).

 6. “Hogy anno, mikor újra indult a tenderezés, s miket ajánlottak fel, hát maradjunk annyiban, hogy volt egy pár extrém ajánlat (Tornado, F-15, Viggen).”

  Felőlem mind a 3 felsorolt gép jöhetett volna mivel mint makettező mindig szeretem az egyedi dolgokat:) Ha nagyon ütősek akarnánk lenni akkor f18sh-t szereztünk volna be vagy az egyik kedvencemet f15E-t.

 7. Most már csak beszélgetni lehet arról, hogy mit kellett/lehetett volna jobban csinálni a tenderekkel. Ha tovább tartjuk rendszerben a MiG-21-inket, a 29-es mellett akkor egy milliárdot sporoltunk volna, egy régebbi as írta ezt.
  Hogy miért nem lettek volna jó döntések az alábbiak, csak nagyon említés szintjén:
  Tornado: Nem lett volna pilóta kapacitásunk rá, BVR semmi, az ADV és F3 változatokat leszámítva, bonyolult szerkezet, inkább csapásmérő alacsony magasságban, nagy sebességgel, mint elfogó közepes, illetve nagy magasságon.
  F-15(R): A brutális, nyers erő megtestesítője magyar felségjellel? Izgalmas… lett volna, ahogy a szívroham is, ha megkaptuk volna a gép üzemeltetési és egyébb járulékos számláját. Egyszerűen túl sokat tud/tudott volan nekünk, ahogy az E változat is. Szomorú ezt leírni, de sajnos meglévő jelenség, hogy nem tudtuk volna 100%-ig kihasználni a Sas képességeit. Mindössze 12+2 állományról lett volna szó, ha komolyra fordult volna a dolog, de a rendszeresítés esztelen pazarlás lett volna!
  Viggen: A nálunk akkor kiselejtezett haramdik generációt képviselte, igaz potens BVR-rel, mivel a svédeknél a Viggen elsőként kapta meg az AIM-120-ast, B variánst. A 29-hez képes vissza lépés lett volna, még ha BVR terén előre lépés is.
  F-18A/B/C/D Hornet (SH): Ez a harmadik legdrágább gép volt az eredeti tenderben. Volt, aki hátrányként említette a két hatjómű meglétét…Lehet elfogult vagyok, de egy halványan fokkal biztonságosabbak a két hajtóművesek és ez nem elhanyagolható szempont, mivel 2 mindig több mint egy! BVR szempontjából, hát messze a legjobb 10 AMRAAM-mal és 2 winderrel, a levegő-föld fegyverzet pedig már akkos sem volt rövid lista, s azóta ez csak nő és nő… A sok húzd meg-ereszd meg, addig tartott, míg a gép gyártása megszűnt, pedig a legmodernebb és a legújabb C/D változatokat kaphattuk volna. A tender újra indításánál, már nem számolhattunk a C/D változattal az említett ok miatt, így maradtak az A/B variánsok, ami elsősorban a MARINES állományából kerültek volna ki. Gond volt, hogy egyetlen B változat sem volt köztük, mivel ezekre égető szükség volt az óceán másik partján, s akkor tájt nem volt szokása az amiknak, hogy a saját pilótáik alól vegyenek el gépeket. Így hát ennek az egyenletnek is bukta lett a vége. Ha most lenne tenderezés, akkor sem lenne értelme sem használt Hornet gépket, sem zsír új SH-kat venni – s most elhihetitek, hogy ezt FÁJ leírnom! Az előbbi talán-talán elgondolkodtató, 40% esélyt adnék rá, s ezzel most a szívemre hallgattam! Csak egy kérdés honnan vehetnénk? Hogy ezt a gondolatott lezárjam, mind a két változatnál erősen fenn áll annak a veszélye, hogy nem lennének 100%-ig kihasználva, így a SAS esetébe esnék, túl sokat tudnak ahhoz a szinthez, amit mi most jelenleg képviseülnk. Sajna de így van…
  Mirage-2000: A legdrágább lett volna mind árban mind üzemeltetésben, s nem a korszerűsített 2000-5F változatok, hanem régebbi C-ket kaptunk volna, az 5F-rek még várhattunk volna egy jó darabig. Mindössze négy rakétvál… Nagy magasságban veszélyes ellenfél, mind a mai napig, de ha komolyra fordul a helyzet, akkor fontos a megbízható fegyver, lásd. taivani lövészet.
  Gripen, ez van, ezt kell/kellene használni, optimálisan. Valahol nem jó, hogy hibrid gépeink vannak. Nem nagy beruházás – más dolgokhoz nézve nem – hogy olyan tartókat venni/rendszeresíteni, amikkel a szárny alá kerülnének a Winderek. Így kissebb terhelés érné a régebbi A verziós szárnyak végét. Kicsiny lépés, de sok kicsi sokra megy! A cseh gépeknél már találtak fáradásos hajszálrepedéseket… Hogy hogyan fog alakulni a Gripen sorsa a jövőben s főleg nálunk? Erre csak barátom válaszát tudom írni:”Kettőt és könnyebbet!” Átépítés estleg típus váltás, majd eldől a jövőben. Remélem nem vettem el molni “kenyerét”! Ami hibás javítsátok, írjátok meg légyszi!Örömmel fogadok minden infót ezzel kapcsolatban.

 8. Gratulálok Molni ismét egy színvonalas ,jó írást olvashattunk tőled!
  Más ! A politikusok nyilatkozatait a legjobb esetben is fenntartásokkal kell kezelni amíg ez az adminisztráció volt hatalmon a véderő pont úgy sorvadt tovább ahogy előtte és ahogy manapság! Úgyhogy ez a nyilatkozat is éppoly másramutogató/köpködő mint eddíg bármelyik.

 9. Kedves Molni.

  Jó anyag. Jómagam egy cikken dolgozom, amibe néhány dolgot – ami hiányzik ilyen megközelítésben a sajátomból – engedelmeddel beépítenék az írásodból, természetesen nem szó szerinti fordításban és forrásmunkaként említeném mint tanulmányt.
  Kele

 10. sulyid

  Az SE két típust is takar:Slam Eagel és Silent Eagel :)

  Szerintem az E,I és a K(Slam Eagel)ugyan azt a hajtóművet használja szóval valamelyik a 3 közül már ha tolóerőben kérdezted ha képességben akkor a K ami SE :)

 11. Típusváltás – szerintem – biztos nem lesz, ahhoz túl sok pénz lett már beleölve a kiképzésbe, földi infrastruktúrába, stb. Szóval, mire ezek a gépeink kifutnak, vagy a Gripen Next Generation változat jöhet, ha az orbán kormánynak sikerül véghezvinnie a “tejjel-mézzel folyó Kánaán” nevű választási programját. Erre adjunk mondjuk 5%-ot. Ha viszont a 95% jön be, akkor vagy az aktuális legnyomorultabb, legfapadosabb használt Gripeneket kapjuk meg, vagy egyszerűen semmi sem lesz. A vágyakozás szintjén persze a Eurofighter lenne nekünk a legjobb, érdemes lenne megvizsgálni, hogy az osztrák pilóták hogy boldogulnak velük, mennyire elégedettek, stb. Mert a méretét – és nem anyagi lehetőségeit – nézve, nekünk az Osztrák Légierő tapasztalatai lennének érdekesek, nem a RAF, vagy a Luftwaffe…

 12. Hát érdekes amit mondasz Killer!
  Őszintén gondolkodni, kellett hogy mit is írjak tovább… Hiszen az NG a külföldi megrendeléstől függ. Ha bejön Indiába vagy Braziliában, akkor is csak 10 db rendelnek a svédek a saját légierejüknek. Azért az cinkes lenne, hogy külfödre modernebb technikát adnak el, mint ami nekik van. Putyin ezt elégelte meg, nem is olyan régen!
  Persze ez a 10 gép, egy előszériának is beillene, de akkor is nekünk hogyan tovább? Az NG is “csak” 4++ lenne, igaz nekünk ez is maga lenne a tökély, de ezekhez is hogy jutnánk hozzá? Írtad, hogy anyagi háttér kell, ez magától értetődik! De mégis, hogy? Teljesen zsír új gépeket kapnánk, vagy azokat fabrikálnánk tovább, amik nekünk vannak. Új szárnyak, futó, struktális megerősítés, HA lehetséges, lehet, hogy ez a mód nem fog működni…
  Érdekes az EF. A sógorék, Tranche 1 gépeket repülnek, amik légtér védelemre jók, de preciziós csapásmérésre is? Ezen a téren visszalépnénk, főleg a Gripenhez képest…A vágy álom az F-35 lenne, de csak akkor, ha már – kis túlzással – a csapból is az fog folyni…

 13. “…Teljesen zsír új gépeket kapnánk, vagy azokat fabrikálnánk tovább, amik nekünk vannak. Új szárnyak, futó, struktális megerősítés…”

  Na persze, ha hagyományőrzésnek tekintjük azt, ami most van, hogy, A/B szárnyak vannak a C/D verziós Gripeneken. Más nem is hiányzik, mint a jó kis ungarische buhera. Mint amikor 20 féle alváltozatból szedték össze a Fehéroroszországba kiutazott magyar “szakértők” a használt T-72 tankokat…

  “Érdekes az EF. A sógorék, Tranche 1 gépeket repülnek, amik légtér védelemre jók, de preciziós csapásmérésre is? Ezen a téren visszalépnénk, főleg a Gripenhez képest…”

  Na, hála Istennek…. Pont ez lenne a lényeg, így legalább könnyebb lenne ellenállni a politikai kalandorkodás kísértésének. Tudom, hogy demagógiának tűnik, de szándékosan fogalmazok így: a magyar nép nem azért költ(ött) 200 milliárd forintot a Légierőre, hogy elmebeteg, köcsög diktátorok beduinsátrát bombázzák le Halálfaszafalván, egy tőlünk több ezer kilométerre lévő sivatagban. Az adófizetők főként egy dolgot várnak el: azt, hogy Hegyeshalomtól Biharkeresztesig a fejük felett lévő légteret megvédjék. És szerintem az osztrákok is ugyanezt várják a Eurofighter pilótáiktól. Amúgy mi a rákért lenne visszalépés? A meglévő pár vacak Maverick miatt? Vagy a csodálatos Litening konténerek miatt, amelyhez “csak” a bombákat felejtették el megvásárolni? :-))

 14. Ha lejár a mostaniak bérlete, nem kell új, az addigra nyilván már viszonylag alacsony maradványértéken vegyük meg őket, meg persze fegyvereket, és alkatrészt hozzájuk. Egyelőre nem úgy néz ki, hogy nagyon lerepülnénk addigra az élettartamukat, bőven marad még bennük…

  A Gripen NG az egyik legjobb vadászgép ma a kínálatban, de nem kéne megint sokadszor eljátszani azt, hogy úgy rendszeresítünk új cuccot, hogy pénzünk se igazán van rá, és az előzőt nem használtuk ki normálisan. Szóval, tartsuk meg ezeket legalább 10-15 évig (addig ezek a gépek még bőven korszerűek, főleg ebben a régióban), aztán majd 2026 körül nézzük meg mennyiért adnak egy aktuális F-35-öt, vagy hasonló kategóriás 5 gen gépet.

 15. @Jeno

  Azért nem hivatkozott az alkotmányra, mert bár még érvényes a régi, épp most cserélik le a sajátjukra, és most nem belemenve abba, hogy ez mennyire jó vagy rossz, politikailag természetes, hogy nem akarják egy ilyen hivatkozással a régi legitimációját hangsúlyozni. Az újra meg még nem hivatkozhatnak, mert nincs hatályban.

 16. Szerbusztok!

  Újra végigolvastam Molni írását, és bár szinte mindenben egyetértek a következtetések levezetése szvsz alapvetően hibás:

  1. Az Antall, Horn kormányok már a kezdetektől letették a névjegyüket NATO kompatilis és interoperábilis repülőgép beszerzését illetően. Tehát Magyarország belépést követően a NATO felé közös hadműveletekben használható repülőgéppel akart hazánk rendelkezni.
  A MIG-29 azért kellett, mert déli irányú fenyegetettség volt, az USA nem akart használt Viper-t eladni, mert nem voltunk NATO tagok, és ott volt az államadóság. Elöször S-300-at akartunk, de 29-es lett belőle.

  2. Mikor megvolt a 29-es, akkor is az új nyugati vadászgéptenderen NATO kompatilis és interoperábilis repülőgép beszerzés volt a cél. Pénz nem volt rá végül. A Fidesz kormányrakerülés után ezt az egyébként jó irányvonalat rugták seggbe a légvédelmi vadászgép koncepcióval, amire nem volt szükség, mivel a 29-es ott volt rá, csak kicsit költeni kellett volna… Az akkori szerződés egy NEM kompatilis és interoperábilis repülőgép beszerzése volt, csökkentett számban, metrikus müszerekkel, link-16, utántöltés stb. nélkül.
  Emlékeztető, hogy a NATO közös hadműveletben használható repülőgép beszerzése volt az eredeti cél.
  A szoci kormány ezért visszakanyarodott az eredeti célhoz, és beszerezte a képességeket. (hiba, nem kötöttek le elég repült órát, valamint a fegyverzetet sem vásárolták meg teljeskörüen, és célszerűen.Valamint a gépek száma még mindig kevés.
  A beszerzés végső összege nem kőbe vésett összeg! A mai napig lehetne vásárolni több repült időt, és fegyverzetet.
  Az újabb kormányváltás visszadegradálta nemzeti védővadásszá a gripent, és ez 4-8 évig ismét parkolópályára teszi a programot. harci gépet nem 10 évre vásárol/lizingel általában egy ország. Kivéve olaszok, mert az Euróvadász késése miatt kellett Tornadó F3, majd F-16ADF gépeket bérelni.
  Sok más nem biztos, hogy megfelelő helyre kerülő összeg átcsoportosításával meg lehetne oldan a problémát. Lásd Terrorelhárítási Központ éves büdzséje, amely annyi mind a Gripenek bérlete egy évben. Nem hiszem, hogy ennyivel növekedett meg a terrorveszély mióta a fidesz kormányon van, mert a rendőrség költségvetése nem csökkent..

  tehát az út adott, van egy repülőgépflottánk, nincs repült időnk és fegyverzet hozzá. Ezt pótólni kell más forrásból..
  Ennyi

 17. 1. Az Antall, Horn kormányok már a kezdetektől letették a névjegyüket NATO kompatilis és interoperábilis repülőgép beszerzését illetően

  A 2001-es szerződés módosításával is lehetett volna ez. Nem feltétlen jelentette volna azt, hogy akkor most Litening kell és fullos JAS-39C. Ne mondja senki, hogy egy NATO Link-16 és megfelelő IFF rendszer beépítése 1,5-szers szorzó. Mert kb. ennyi kellett volna. Ha már 240 milliárdot akartak elkölteni, akkor ezt kellett volna és több fegyvert és repórát venni, hogy valós képességek legyenek + éleslövészet.

  Egyébként meg írtam, hogy félkész…

 18. molni: Nem csak az. A szerződésmodosítás is benne van. Ha vmit aláírsz azt csak úgy nem mondod fel.

  Anno kiverte a hátam a hideg amikor kitalálták, hogy beszerzünk egy új multirole tipust ami nálunk nem multirole hanem csak légvédelmi vadász feladatkörbe lesz jó, ráadásul úgy, hogy anno az amraam eladás finoman szólva is kétséges volt a gripenhez! Magyarán vettünk vmit amit a Mig29is biztosított és nem kétfillérbe került.

  más: Ahogy Kolombusz írta, a gépeket “lizingeljük”. Azaz 10év után maradványértéken megvehetjük őket. Annyiért pedig bűn lenne nem megvenni főleg amikor “képzett” pilotáink… vannak hozzájuk.

 19. Ha egyszer új típust fog repülni a Magyar Légierő, akkor szerintem már nem lesz érdemes 4++ gépet rendszeresíteni, mert már most sem az igazából. Addigra már lesz a boltok polcain NATO-s országoknak F-35, meg lehet kész lesz az európai 5.gen típus is, aminek a tanulmánymodellje most készül. A BAE csinált egy nagyon jó 5.gen tervet, talán RC vagy mockup készült is belőle.
  Tudja valaki, hogy abból lesz-e valami ?

 20. Anno kiverte a hátam a hideg amikor kitalálták, hogy beszerzünk egy új multirole tipust ami nálunk nem multirole hanem csak légvédelmi vadász feladatkörbe lesz jó, ráadásul úgy, hogy anno az amraam eladás finoman szólva is kétséges volt a gripenhez!

  Ez tuti? Tudtommal minig is jött volna AMRAAM. A gép megvételének egyik alapköve az volt, hogy korszerű légiharc fegyverzetet kap. Az AIM-7M is mondjuk előreléps az R-27R-hez képest, de nem erről álmondunk.

  Az ‘A’ verzió miért nem multirole? Attól, mert nem volt hozzá TGP + GBU attól a korszerű elektronikával pont annyira lett volna multirole, mint a Block 15 F-16A mondjuk 1991-ben.

  Modern avionikával CCIP módban jó látási viszonyok estén 3-4 ezer méter magasból is 10-15 méteres CEP értéke van egy buta bombának. Ezelég? Statikus célok ellen ez többnyire lást Osirak elleni támadást. Kazettás bombával járművek ellen is elég a pontosság. A bibi az, hogy mi lemondtunk ezekről a fegyverekről. Nem értem, hogy miért. Semmi sem kötelez rá, az egyezményhez való csatlakozás önkéntes. Egyetlen nagyhatalom sem csatlakozott hozzá…

  AZ AGM-65 mint pc. elhárító fegyver ugyanúgy volt az ‘A’ változhathoz. A MiG-29 “csapésmérő” képességéhez képest a JAS-39A is gigantikus előrelépés lett volna. A Szu-22 lehet, hogy több fegyvert visz el, de a Griff pontosabb és némileg potensebb önvédelmi rendszerrel bír. (ECM + dispenser.) Az ‘A’ verzió estén nem tudom, hogy lett volna e BOL sín és az, hogy mennyi BOP/C kazettalett volna a gépben.

 21. Ha egyszer új típust fog repülni a Magyar Légierő, akkor szerintem már nem lesz érdemes 4++ gépet rendszeresíteni, mert már most sem az igazából.

  A Gripen döntés elvben -15-20 évre meghatározta, hogy milyen gépe lesz Magyarországnak.

  Addigra már lesz a boltok polcain NATO-s országoknak F-35

  Az első partnerek sem kapnak jelen állás szerint F-35-öt 2019-20 előtt. Ha most szólnánk, hogy kell akkor olyan 2026 (?) táján kapnánk gépeket. Ez 16 év. Addig mi lesz?

  meg lehet kész lesz az európai 5.gen típus is, aminek a tanulmánymodellje most készül.

  Az alábbi problémák vannak.

  1. Senki nem adott le megrendelést. Amíg ez nincs saját kockáztú kezdeményezés. Viszont saját zsebből egy cég sem tud és szerintem nem is akar 20-40 milliárd dollárt fejlesztésre költeni és egy valódi harci gépet kifejleszti. Ennyibe fájna kb. a dolog az F-22 program alapján. Ezen felül ne feledjük el, hogy ott már volt stealth gép építési tapasztalat. Itt nincs.

  2. Az ATF program cirka 1985-86 táján állhatott olyan szinten, mint az, amit említesz. F-22 IOC? 2005 dec. Első szériagép? Valamikor 2003 tája.

  Ezek után szerintem érzékelhető a probléma nagyságrendje…

 22. Kedves Molni!

  Én nem az írásodat kritizáltam, hanem azt, hogy alapvetően szembeáll két dolog:

  1. magyarország azokban az esztendőkben, amikor nem Fidesz volt kormányon alapvetően NATO közös feladatokra alkalmas repülőgépet akart beszerezni. Az A/B nem volt az. Ezzel és a mennyiséggel seggberugták az eredeti szándékot. Csak légtérvédlemi feladatra a MIG-29 is elég lett volna 2020-ig kb. mivel a környékbeli statusz quo ennyit igényel, ráadásul szövetségi rendszerben vagyunk. A Fidesz nem akart repülőgépeket koalíciós feladatokra felajánlani soha. Ők hazai QRA-ba gondolkodtak/nak és kész.

  2. A szocialista kormány helyes irányba lökte a gripen szerződést, ha a képességeket nézzük, azonban nem rendeltek hozzá elég repült időt, és megfelelő fegyverzetet. Valamint teljesen igazad van, hogy k.drágán módosították a szerződést.
  ….

  Most azonban van egy megfelelő nato koalíciós feladatokra alkalmas repülőgép minimális darabszámmal, de ebből talán még kijönne a felajánlott géppár (szocik ajánlották fel a NATO felé, új kormányunk meg visszavonta..)
  Jövőkép:
  fidesz: megmarad védővadásznak jelenlegi fegyveretet és minél kevesebbet költeni repült óra.

  vagy euro-nato barát kormányzat (lehetne éppen fidesz is) a képességekhez módosítani (növelni a repült óraszámot, L-F feladatok,légi utántöltési képesség gyakorlása stb..) és GBU-kat beszerezni.
  ….

  A bolgár, szlovák, román légierő gépei sincsenek felajánlva koalíciós műveletekre csak saját légtérrendészeti feladatra (NATINADS)..

  A Cseh gripenek sincsenek, de ők az ALCA-t ajánlották, más kérdés, hogy kell-e..

  Szerintem fentiek a lényeges dolgok.

  A Gripen A/B sok pénzért felesleges mértékű modernizáció lett volna. Ebben Zord Gabinak és talán neked is más a véleményed, de mi legalább kultúrált formában tudjuk ütköztetni, nem úgy mint a bunkok a pártokban..

 23. “Egyébként a bulgár, a szlovák és legyel MiG-29 az mennyire NATO kompatibilis? Van rajta NATO IFF rendszer? Hát beszédtitkosító berendezés? Link-16?”

  A Szlovák hadseregben levo 12 MIG-29 (10 MIG-29A, 2 MIG-29UB) modernizálva voltak. Nato kompatibilisak(van rajta IFF, Nato-TACANom nav.rendszer, Nato kommunikációs rendszerek).

 24. Szeretném hozzátenni, hogy amit Molni leírt, illetve Zord Gabi is képvisel az nem rossz dolog.

  Az ország kormányának kell eldöntetnie, hogy akar e szövetésgi rendszerben missziós feladatra harci repülőgépet adni, vagy nem akar. Nem minden NATO tagországnak kell minden képességét a közösbe beadni.
  A probléma ott van, hogy nálunk, ahogy fordulnak a politikai kockák úgy fordulnak a koncepciók. Ezért volna szükséges ha már van vas, és “csak” repült óra+fegyverzet hiányzik”, közel állandó megfelelő készségszinten tartani az egyetlen harci századunkat, óraszámmal és fegyverzettel, mert ha olyan kormány lesz hatalmon politikai oldaltól függetlenül, amelyik ezt a képességet is a koalíció felé ajánlja, akkor az meg is lehessen tenni. (nem úgy mint a szocik, hogy felajánlották, csak nem lehetett volna használni..)

  Tehát nem az a baj, hogy csak légtérvédelemre használjuk most a gépeket, hanem a koncepciótlanság. Ezzel pedig a honvédelmi bizottság tagjainak és a kormányoknak konszenzusos magatartást kellett volna találniuk.

 25. “Viszont saját zsebből egy cég sem tud és szerintem nem is akar 20-40 milliárd dollárt fejlesztésre költeni és egy valódi harci gépet kifejleszti. Ennyibe fájna kb. a dolog az F-22 program alapján. Ezen felül ne feledjük el, hogy ott már volt stealth gép építési tapasztalat. Itt nincs.”

  40 milliárd? Akkor a PAK-FA program hogy jött ki 8 milliárd dollárból? Legalábbis Putyin, és Szerdukov védelmi miniszter azt mondta, hogy az ötödét költötték rá, mint az amerikaiak. És szintén stealt tapasztalat nélkül kezdtek bele ők is…

 26. “A Szlovák hadseregben levo 12 MIG-29 (10 MIG-29A, 2 MIG-29UB) modernizálva voltak. Nato kompatibilisak(van rajta IFF, Nato-TACANom nav.rendszer, Nato kommunikációs rendszerek).”

  De ha változatlanul csak orosz rakétafegyverzet van hozzá, akkor mérget vehetsz rá, hogy SOHA nem fogják őket hívni éles NATO bevetésekre. Egy háborús helyzetben, amikor a különböző NATO országokból érkező pilóták az életüket bizzák rá arra a társukra, akivel közös bevetésen vesznek részt, ( pl. ő bombáz, és a másik biztosítja a légteret ) kicsit több kell az IFF rendszernél és az “I love NATO” matricánál… :-))

 27. Minek hívnák a kelet európai Nato tagállamokat, a nyugat meg tud birkózni ilyen feladattal. Melyik országnak van rá pénze, hogy fedezni tudna ilyen kiadást? Meg ezek a pilóták nincsenek kelloképpen kiképezve harci feladatokra. Szlovákiában is inkább állnak a Migek mint repulnek.
  Ha egy évben 5-6 x felszállnak.

 28. Én nem az írásodat kritizáltam, hanem azt, hogy alapvetően szembeáll két dolog:

  Tudom.

  Csak légtérvédlemi feladatra a MIG-29 is elég lett volna 2020-ig kb. mivel a környékbeli statusz quo ennyit igényel, ráadásul szövetségi rendszerben vagyunk. A Fidesz nem akart repülőgépeket koalíciós feladatokra felajánlani soha. Ők hazai QRA-ba gondolkodtak/nak és kész.

  Erre már az első változat is kitért asszem. Ha nem, akkor megnyugtatásul közlöm, hogy a mostani változatban már, “mi lett vona, ha” rész és nem csak ’29-es szemszögből. :)

  2. A szocialista kormány helyes irányba lökte a gripen szerződést, ha a képességeket nézzük, azonban nem rendeltek hozzá elég repült időt, és megfelelő fegyverzetet. Valamint teljesen igazad van, hogy k.drágán módosították a szerződést.

  A NATO kompatibilitás terén igen. A képességbővítés terén nem.

  Jövőkép:
  fidesz: megmarad védővadásznak jelenlegi fegyveretet és minél kevesebbet költeni repült óra.

  Plusz forrás nélkül nem lehet csodát tenni. Az TGP meg marad vizuális célazonosításra.

  Mondjuk tudtommal Mavrickkel is lehet kombinálni hiszen annak kinematikai hatótávja jó, csak az IR/TV szenzor felbontása a gyenge. a TGP viszont ahhoz képest sassem. Amit a Maverick lát, de nem azonosítható, az a TGP-vel megy. Szenzorfúzió rulez. Ha lézeres AGM-65 verziónak van – szégyen gyalázat, de nem emlékszem, hogy mit vettünk – akkor annak világíthat meg célt.

  A Gripen A/B sok pénzért felesleges mértékű modernizáció lett volna. Ebben Zord Gabinak és talán neked is más a véleményed, de mi legalább kultúrált formában tudjuk ütköztetni, nem úgy mint a bunkok a pártokban..

  Bizony. Ezért is vagyok azon a véleményen, hogy egy MiG-21bisz modernizáció lett volna a legolcsóbb. Ha más R-77-et applikált rá, akkor mondjuk az ELBIT nem hiszem, hogy AMRAAM inregrációban megfeküdne. Mármint technikailag. Az, hogy akkor kitől és milyen AMRAAM-ot kapunk az már inkább a jog ingoványos területe. (Mondjuk vannak AMRAAM-os F-5 gépek is.)

 29. “A Szlovák hadseregben levo 12 MIG-29 (10 MIG-29A, 2 MIG-29UB) modernizálva voltak. Nato kompatibilisak(van rajta IFF, Nato-TACANom nav.rendszer, Nato kommunikációs rendszerek).”

  Ez így nem igaz. A 12 MIG-29AS, UBS típusjellel rendelkezik a korszerűsítés óta. A gépek továbbra sem rendelkeznek digitális adatátviteli képességgel pld Link-16, a lokátoruk maradt a korlátozott képességű eredeti fazotron és nincs természetesen légi utántöltés.
  A gépek fegyverzete sem változott,tehát max. QRA feladatra, illetve COMAO során védővadászént használhatóak, bár korlátozott az hatótávolságuk. A modernizált szlovák gépek 1 kivétellel a későbbi orosz szállításokból valók, nem a cseh gépek, így már tudnak szárnytartályokat is hordozni, ezzel nagyobb a hatósugaruk, mint a mi 9.12A gépeinknek.

  Anno néhány évig, amig voltak NATO Armeet gyakorlatok a magyar gépekkel repültek hasonló bevetéseket (közel kíséretet) mint amit maximum a szlovák gépekkel lehet koalíciós bevetésen végezni. Ez azonban misztifikáció, mert úgy tudom, nem ajánlott fel szlovákia sem repülőgépet.

 30. 40 milliárd? Akkor a PAK-FA program hogy jött ki 8 milliárd dollárból?

  Mivel nem látunk bele egy futó programba ez vagy igaz, vagy nem.

  Egyébként miért múlt idő? A gép fejlesztése folyamatban van, a fejlesztés kb. most lehet félúton, ha az F-22-ből indulunk ki. Azt 70%-ban áttervezték. Felszállt a protó és egy éve repül.

  A járulékos költségek hol vannak? Mert fegyverzet sem ártana a géphez. Az AESA radar fejlesztése, ha külön volt könyvelve, akkor az szintén + pénz és az sincs készen.

 31. molni: Itt lakom a sliači bázistól 60 km-re, ha felszállnak erre repulnek. Már csak jobban tudom mint az AP. Aktívan 2 gép repul. (légtérellenorzés-készenléti állapot) a hadrafoghatóság másik dolog, csak hát a pénz, pénz (egyszerre a 12 nem tudna felszállni). A honvédelmi minisztérium koltségvetése minden évben csokken, A szlovák koltségvetési hiány tavaly a HDP 8% volt.

 32. A földi csapatok is megjelölhetik a célt vagy bármi, amin van célmegjelölésre alkalmas lézer. Az TV-s és IR fejes AGM-65 alkalmazási magassági határa az IR SHORAD és MANPAD határán van.

  A Gripen csak egy platform lenne. Akár 30 km-ről is indíthat nagy magasságból, a végén megtalálja a lézer spotot és paccs. Gondolom a modern lézeres AGM-65E (?) fel van készíve arra, hogy nem folyamatosan kell látnia a célt, hanem elég a végfázisban is. Ehhez viszont inerciális vezérlés kell, hogy “nagyjából” a cél felé repüljön amíg nincs lézeres célmegvilágítás.

  Ha erre nem, képes akkor a fenti elmélet bukta.

 33. “…hadrafoghatóság másik dolog, csak hát a pénz, pénz (egyszerre a 12 nem tudna felszállni)”

  Igen, ebben igaza van bjoczo-nak. Sokan elfelejtik, hogy nem csak nálunk ilyen fos a helyzet, hanem az egész szerencsétlen Kelet-Európai régióban. Van egy kollégám, egy székely srác, aki 5 évvel ezelőtt még a román hadseregben volt sorkatona. Ő mesélte, hogy anno egy harckocsizó egységnél szolgált, de gyakorlatilag csak alaki gyakorlatokat végeztek és akadálypályán futottak, illetve egyszer lőhettek párat az AK-ikkal. Tankot csak a hangárban láttak. Aztán egyszer jött egy parancs, amely szerint éjszakai riadó van, és a harckocsiknak oszlopba rendeződve el kell hagynia a laktanyát. Eredmény: a 40 valahány tankból egyetlen egy darabot sem sikerült beindítani!!! Ezért jó nekünk, mert nálunk már csak 15 tank van, és abból 1-2 biztosan működik is… :-))

 34. Killer Clown

  :)
  Ezt megerosithetem. En annakidelyen csendor voltam, mi is havonta egyszer mentunk loveszetre ahol jobb esetben kaptunk 10db loszert, s azzal annyi.
  Hogy a tankok mennyire hadrafoghatok nem tudom (itt romaniaban), egyszer lattam amint vasuton szalitottak vagy 20 db-ot azok kivulrol kifejezetten jol neztek ki.
  Amugy nem tudom emnnyire jo hogy csak vagy 15 tank van, azok is elavultak. Jo lenne par leo 2-es, mondjuk vagy 100 db :D (abrand)

 35. Annó nekünk a 3db T-72 ből 1 működött. 3 napos vezgyakon első nap mind a 3 ment. a nap közepén kiesett az első. nekiálltak szerelni másnap délelött a második is megadta magát, de du már jó volt az amelyik az első napon kiesett. A harmadik napon reggel mkettő gép működött, majd du ra már csak megint egy. Az alaktrészek meg sufni tuniggal voltak javítva mert a Mátyásföldi raktárból nem kaphattunk újjat mert M-zárolva vannak az alkatrészek. Ez 2002 ben történt.
  Ja és lövészet is volt betervezve, de azt is törölték, mert túl sokba került volna.
  szóval papíron lehet szép dolgokat leírni, de a valóságban nem mindig az van amit leírnak. A mi vezgyakunk is kíválónak lett elkönyvelve annak ellenére hogy talán az 50%-ot sem értük el a sok meghibásodás miatt.

 36. Igen, ebben igaza van bjoczo-nak. Sokan elfelejtik, hogy nem csak nálunk ilyen fos a helyzet, hanem az egész szerencsétlen Kelet-Európai régióban

  Szeritnem ne sértegesd a lengyeleket, szlovákokat és bulgárokat ilyen könnyedén. A lengyelek MiG-29 és Szu-22 üzemeltetése elég magas színvonalú. Anno asszem vagy az AP blogon vagy az sg-n posztolt képeket arról, hogy ott milyen az üzemeltets és karbantartási kultúra.

  A szlovákok olyan ACMI modernizáció csináltak, ami megfelel a nyugati elvárásoknak is. Van fent videó a youtubon róla, csak nem találom.

  A csehek ugyannyi Griffel mint mint mi tudtak készültséget adni odahaza is géppárral és a baltikumban in. No comment…*

  (* Igen, van ALCA is ottan, de az nem légtérvédelemre való…)

 37. hát igen a legnagyobb védelem, hogy a környéken is hulladék a hadsereg…
  a jelenlegi rendszerben működő MH-ra majdnem teljesen felesleges pénzt költeni…

  molni: nem cseszegetni akarlak, de már vagy 5x leírtad hogy bUlgárok pedig a bOlgárok a helyes, ahogy már tegnap is jeleztem… :D

 38. De a legkomolyabb pusztulat ebből a szempontból kétség kívül Ukrajna. Annak idején pl. vérre menő vitákat folytattak az oroszokkal, hogy azok felezzék meg velük a Fekete-tengeri Flottát. ( Amely fénykorában a BBC szerint önmagában több hadihajót tartott szolgálatba, mint a Royal Navy mostanában! ) Az ukránok 10 évig (!) vitatkoztak az oroszokkal, végül, ha nem is a felét, de elég komoly részét megkapták, köztük rombolók, dokkhajók, 2 tengeralattjáró, és persze a máig befejezetlen Slava-IV. cirkáló is. Eredmény: jelenleg összesen két rakétás korvett, és néhány nagyobb őrhajó “tengerképes”, a többi elhagyatottan enyészik a bázisán, ha még nem olvasztották be. Az egyik fórumon pedig azt írta be valaki, hogy az ukrán repülőtereket elborítják a géproncsok ( még jobban, mint nálunk Kecskemétet és Pápát a MiG korszakban ) mert _egyáltalán_ nem vesznek új alkatrészeket, így a jelenleg még működőképes repülőgépek szerviz ellátását csak a “kannibalizáció” segítségével tudják elérni…

 39. “A csehek ugyannyi Griffel mint mint mi tudtak készültséget adni odahaza is géppárral és a baltikumban…”

  Előre bocsátom, hogy fogalmam sincs róla, hogy mi a helyzet a cseheknél Gripen ügyben, de te biztos vagy benne Molni, hogy a reális helyzetet ismered? Azért kérdezem, mert papíron nálunk is egy Gripen géppár adja a készültséget, mivel ez a minimális NATO előírás. A szomorú valóság pedig az, hogy legtöbbször egy árva szóló gép álldogál a keszi helyén, mer’ úgy óccsóbb…

 40. molni: Anno egyaltalán nem volt biztos, hogy Gripenhez kapunk amraamot. Egyrészt a Magyar-US kapcsolatok mélyponton voltak, talán még emlékszel, hogy Viktor még fogadni se akarták USben. Külön izgi, hogy eközben Moszkvával is csúnyán összebalhézott. (0pragmatizmus mindkét irányba.) És hát EU irányába ment az EUn kívül is van élet monolog. (Érdekes volt a mostani márc.15ei párhuzam is Brüszel/EU és Moszkva/Szovjetúnio között.)
  Ilyen volt a diplomáciai viszony.

  Sztem a gripen vs F16 választásban is szerepet játszott Viktor agybeteg US(Orosz, Brüsszel) gyülölete. (Mert b*meg pragmatizmus is van a világon.) Na ez se szépen csapódott le US oldalon.

  Említette vki a Magyar honvédelem költségvetését. Nos oda már pontos számot tudok mondani, idén 275milliárdFt áll rendelkezésre. Soha nem volt GDP arányosan ennyire alacsony, GDP arányosan már 1% alatt! járunk.
  Viszonyítás képen 2010ben 310milliárdFt volt.

 41. Erre mondjuk az volt a mentség, hogy nálunk nem kellett kapkodni, mert egészen idén januárig ott voltak a Fulcrumok, amelyek besegítettek a készültség adásba. A csehek viszont már jóval a Gripenek érkezése előtt kivonták a MiG-eket, ezért náluk s.o.s. volt, hogy szolgálatba álljanak a Gripenek…

 42. Én Dr. Gubcsival mérnék csapást az arabokra. Kimenne, kiadatná a Járdaszegély, árva szegény c. könyvét a Khadafival,felállíttatna egy bazi nagy Gólem szobrot Tripoliban és nyilatkozgatna. Állítom, hogy egy hét alatt megadná magát a diktátor. Gubcsinál még a halál is jobb.

  Jobbnál jobb írások Honvédelmünk újabb csillagáról:

  http://index.hu/belfold/2011/03/16/gubcsi_hm-s_takaritonoket_vezenyelt_sajat_hazaba/

  http://index.hu/belfold/2011/03/17/gubcsi_bejelentette_ujabb_hm-ceg_feje_lesz/

  http://index.hu/belfold/2010/06/28/hetente_bombazta_levelekkel_orbant_igazgato_lett/

  http://index.hu/velemeny/menonemmeno/2011/03/17/kisgazda_hulyeseg_visszaterese_meno/

  és a csattanó:

  http://index.hu/belfold/2011/03/18/hende_nem_rugja_ki_gubcsi_lajost/

  Ezek után ki és mit vá a HM-től????

 43. Molni olvastam az írásodat. Szép összefoglaló gartula!

  Egy kérdésem lenne!
  A repóra számítást, hogy csináltad?
  mert a 20800 osztva 10 évre 2080 óra évente az osztva 14 gépre az 148 óra/gép/év nekem.
  a 16800 as értékkel kereken 120óra jön ki gépenként évente.
  jelenleg ezt se használjuk ki egyébként.

 44. 1 géphez több, mint ey pilóta van. Legalábbis úgy kellene. Az ideális (?) asszem 1,5 táján van.

  (Kifelejtettem az átlagos szót?)

  Sajnos most nagyon sok dolgot csinálok egyszere, de a Gripen FAQ bívétésből most összerakok egy HTKA-as cikket. Olyan 18-20 oldal táján lesz a vége elvben. Most már megvan 13 tisztán.

 45. Fade által belinkeltből kiindulva:

  A Honvédség 14 JAS 39-ese 2008-ban és 2009-ben összesen 2434 órát repült. (2 évre 3360 óra volt kifizetve)

  1. A JAS 39-es flotta évente átlagosan 1217 órát repült. (évi 1680 óra helyett)

  5. Egy JAS 39-es átlagban évente 87 órát repült. (120 óra helyett)

  És itt gépekről volt szó és nem pilótákról! Pilótáknál még rosszabb lehet az évi repült óraszám. :(

 46. Egy ismerősöm van aki gripen pilóta de már vagy 6 éve nem beszéltem vele. Jóideig kanadában volt. az első csoportal ment ki, de ottmaradt Hawk-on volt oktató és asszem csak tavaj jött haza. Nincs pofám megkeresni, hogy csak ilyen dolgokról kérdezgessem, hogy mennyit repülnek egy évben és miért nem repülnek többet. Lehet nem is nyilatkozhat ilyesmiről engedély nélkül.
  A szerkesztőségnek megadom a nevét, és email cínét és meg lehet próbálni interjút kérni tőle.

 47. Sziasztok!

  No a cseh gripenek kihasználásáról meg aktívásáról egy szubjetív adalék:

  Volt a balti air policing missziójuk. Akkor volt a caslavi nyilt napojük.Volt a saját keszi géppárjuk (áthuztak szokás szerint éles sidewinderekkel, volt statik és ha jól emlékszem dinamikus bemutató is.

  Adalék a cseh gripenekhez:

  Azért kellett gyorsan nekik keszit adniuk, mert szinte teljesen kirepültek a MIG-21MFN gépeiket (persze utána eladták egy afrikai országnak, ahol még most is repkednek velük néha…)

  Ez persze elismerés is feléjük. Az első keszit adó gépekbe jó néhány berendezés még nem volt beszerelve, pld. a infra/szecskaszoró stb..
  De ez légirendészeti feladathoz nem kell. Oda elég 2 infrarakéta, gépágyú 2!!! gép, egyik fedez, másik mutogat, jelzéseket ad oldalról, (netalán még a póttankra is felfestve, hogy melyik hullámhosszon lehet velük beszélni..
  …ne feledkezzünk meg a földi rávezetésről.

 48. “…szinte teljesen kirepültek a MIG-21MFN gépeiket (persze utána eladták egy afrikai országnak, ahol még most is repkednek velük néha…)”

  El tudtak adni öreg MiG-eket? Az tényleg nem semmi… Nekünk egy darab gépet sem sikerült még eladni, ott rohadtak szét a 21-esek, 23-asok, és szerintem a 29-esekre is ez vár. Tele van a piac leharcolt MiG-ekkel, ráadásul mindenkinek, aki el akarja adni őket, be kell szereznie hozzá az oroszok, mint gyártók engedélyét. Szóval tényleg bravúr a csehektől, hogy el tudták sózni őket…

 49. “—–aki el akarja adni őket, be kell szereznie hozzá az oroszok, mint gyártók engedélyét. Szóval tényleg bravúr a csehektől, hogy el tudták sózni “..

  Ez a hivatalos magyar duma ! Minden a szerződéstől függ, elavult gépekre – ha kifizették őket – nincs értékesítési korlátozás !
  Nálunk erre hivatkoznak a tehetetlenség leplezésére….!

 50. Molni, a cseh gépek is leharcoltak voltak, olyannyira, hogy már nem volt üzemidő tartalék sem bennük, mégis el tudták adni őket. Ami a SU-22 gépeket illeti, az így nem igaz, hogy zsír újak voltak, hiszen a 80-as években lettek rendszeresítve. Annyi igaz, hogy valóban éppen a nagygenerálról jöttek vissza, amikor úgy döntött a HM, hogy mégsem kellenek. Az az érdekes, hogy még így, felújítva sem tudtuk eladni őket, ugyanúgy szétrohadtak Pápán, mint a MiG-ek. Egyet azt hiszem el tudott menteni a Pintér, elvitte Kecelre, a Haditechnikai Parkba…

 51. Annyi igaz, hogy valóban éppen a nagygenerálról jöttek vissza, amikor úgy döntött a HM, hogy mégsem kellenek.

  Tudom. Lényegében zsír új.

  Az az érdekes, hogy még így, felújítva sem tudtuk eladni őket, ugyanúgy szétrohadtak Pápán, mint a MiG-ek.

  Szeritnem meg sem próbáltuk. Még ingyen sem odaadni a lengyeleknek…

Fórum hozzászólások

There are no comments in the forum topic that is associated with this post.