|

ZBD08 (WZ502G) gyalogsági harcjárműcsalád

Az elmúlt évek helyi háborúi bebizonyították az erősen páncélozott, nagy tűzerővel rendelkező gyalogsági harcjárművek létjogosultságát. Amit a szovjetek a BMP-1, a németek pedig a Marder hadrendbeállításakor csak sejthettek, az Irak, Grozníj utcáin beigazolódott. Soha nem lehet elég páncélt szerelni egy harcjárműre, és ha arra utólag még több páncélt tesznek, baj nem lehet belőle.

A Kínai Népköztársaság haderejében az egyetlen gyalogsági harcjármű a BMP-1 helyi változata. Ez a jármű a hatvanas évek szovjet hidegháborús doktrínájának a terméke, mely napjainkban már mindenképpen elavult. Úgy páncélzata, mint fegyverzete elmarad a jelen kor követelményeitől. Valoszínű, hogy Kína sem tekintette hosszú távú megoldásnak a BMP-1-et, mivel a rendszeresített mennyiség inkább hiánypótlásnak tűnt, semmint végleges megoldásnak. Azonban teltek az évtizedek és sehol semmi, míg aztán a kétezres évek vége felé megjelent a Type 97. Ez már nagyon sok szempontból ütötte azt a nívót, amit egy gyalogsági harcjárműtől (IFV) elvárni lehet. Gyakorlatilag egy BMP-3-ról beszélhetünk, azonban itt hagyományos kialakítást követtek, vagyis a motor a jármű orrában található, középen a fegyvertorony, míg a jármű végében a desszanttér. Azonban az összképben néhány dolog hibádzik. A jármű hátulján két hatalmas vízsugárhajtómű található, a páncélzatán semmi jel nem látható, hogy arra még utólagosan plusz páncélzatot lehetne elhelyezni. Az egész masináról lerí, hogy tervezésénél nagy prioritást tulajdonítottak az úszóképességnek a páncélzat rovására. Mindezekből azt a következtetést lehet levonni, hogy a típussal nem egy új nehéz IFV-t akarnak létrehozni, hanem egy modern felderítőjárművet, amivel pótolni tudják a kiöregedő Type 62 és 63 felderítőharckocsikat. Ebből a típusból sem rendszeresítettek nagyobb mennyiséget, tehát vagy más szerepkörben kívánják használni vagy ez is egy amolyan hézagpótlás, míg egy potensebb típus elkészül.

A sötétséget néhány 2007-ben előkerült fotó törte meg. Ezeken egy eddig ismeretlen, kiválló páncélzattal ellátott típus található. A problámát csak a képen látható emberek jelentik, sem a fegyverzet, sem az egyenruha nem standard kínai katonai felszerelés, a jármű azonban igazinak tűnik. Csak feltételezni lehet, hogy a képen látható alakok airsoft rajongók, akiknek a haverja esetleg a bázis dolgozója, és beengedte őket. Talán ez a legkézenfekvőbb magyarázat, de talán a legnevetségesebb is. Nehéz logikus választ adni, hogyan kerülhettek fel a világhálóra1 ezek e képek.

(Mint megfigyelhető a Styer AUG, a tigrismintás gyakorló valamint hátrébb gugoló alak teniszcipője, nem képezi a haderő standard felszerelését) ,

Azután megint éveken át tartó csend, míg 2011 táján elkezdtek megjelenni képek, amelyeket utcán készítettek járókelők, vagy autósok.

A két hatalmas doboz a jármű hátulján az üzemanyagtartály ,

Ezeken ugyanaz a páncélos látható trélereken, sőt egy ennek a bázisán kialakított járműcsalád is beazonosítható. Hivalatos információ a típusról gyakorlatilag nincs. Az ismertető egyéb hasonló típusok adataiból való következtetéseken alapul.

Meghajtás

A jármű meghajtásáról valószínűleg egy 590 lóerő teljesítményű, BF8M1015CP2 típusú dízelmotor gondoskodik. Internetes források3 ezt a hajtóművet adják meg, mint a Type-97 erőforrását, így feltételezni lehet, hogy ez került ebbe a járműbe is. A motor a jármű orrában kapott helyet. Ott található az erőátviteli rendszer és a láncmeghajtó kerék is. A lánctalp gumibetétes, és a jelek szerint ez biztosítja a vízi meghajtást is.

Mivel nincsenek vízsugárhajtóművek a páncéltestben, a vízben történő meghajtást a BMP1-2-ben jól ismert módszer szerint oldották meg. A lánctalp kötényezése a jármű hátulja felé tolja a mozgó lánctalp által forgatott vizet. A feltorlódott víz a kötényezés végén lévő lamellákon át távozik, ezzel is elősegítve a vízben történő mozgást. A jármű úszóképességét a páncéltest elején lévő kis méretű hullámterelő lap is elősegíti. Ezáltal kb. 12 km/h sebességet lehet elérni, ami elég könnyebb vízi akadályok leküzdésére, mint például folyók és kisebb állóvizek.

Védelem

A képek tanúsága szerint eddig ez a legerősebben páncélozott gyalogsági harcjármű a Kínai Népköztársaság hadseregében. A jármű páncélzatán látható csavarokból következtetni lehet, hogy utólagosan még több páncélt fel lehet rá szerelni (ekkor valószínű elveszíti úszóképességét). Páncélzatának tűrnie kell 40 mm-es lövedékek hatását4, valamit a kumulatív töltetek ellen is védelmet kell nyújtania.

A tornyon lévő páncélzat sokkal vastagabbnak tűnik, mint a BMD-3, vagy a Type-97 esetében, azt még kiegészítették egy ráccsal is.

A fénykép tanúsága szerint ezekre a példányokra felszereltek plusz páncéllapokat, de valószínű a reaktív páncélzat lehetősége is. Amit még érdemes megfigyelni, hogy 4 példány látható a képen, tehát ha kicsi sorozatban is, de beindult a gyártása | Fotó: china-defense.com ,

Tűzerő

Tűzerő szempontjából az új páncélos a BMP-3 gyalogsági harcjárművet követi. A torony közepén kapott helyet a 100 mm-es ágyú, ettől jobbra a 30 mm-es gépágyú, balra pedig a 7,62 mm-es géppuska6. Az ágyú elsődlegesen repeszromboló gránátokkal tüzel, de rendszeresíthették hozzá az orosz 3UBK10 helyi változatát. Lőszerjavadalmazása 40 repeszromboló lőszer és 8 páncéltörő rakéta. Ebből 22 az automata töltőberendezésben kap helyet, a többit külön tárolják.

A képen Type 97 éleslövészete látható a 3UBK10 helyi változatával, ez egyetlen nyilvános fénykép, amely bizonyítja ennek a páncéltörő rakétának a létét. A képen látható vízjel chinamil.com.cn, ami az jelenti, hogy hivatalos állami forrásból került elő a fotó, ezek szerint Kína hivatalosan elismerte ennek a fegyvernek a létét. ,

A 30 mm-es gépágyú az orosz 2A72 helyi másolata, amely dupla hevederezésű, így képes felváltva páncéltörő és repeszromboló lövedékeket kilőni, tűzgyorsasága 350-400 lövés/perc, lőszerjavadalmazása 500 töltény. A toronyban levő fegyvereket függőlegesen -5 és +60 fokos szögben lehet elmozdítani, ez lehetőséget teremt arra, hogy a gépágyúval, ha korlátozottan is, de tüzelhessenek alacsonyan szálló légi célokra.

A toronyban lévő fegyverzeten kívül a jármű páncélzatán lőréseket alakítottak ki, így a bent ülő katonák is tüzet nyithatnak.

Megfigyelt típusok

120 mm önjáró aknavető

A jármű tornya emlékeztet az orosz 2S9 NONA-S-éra. Az első kínai típus, melyen látni lehetett a PLL05 120 mm-es aknavető/tarack volt. A sinodefence/ leírása szerint ez egy javított változata az eredetinek. Függőlegesen -4 és +80 fokban lehet az aknavető csövét mozgatni, vízszintesen az eredeti NONA +/-35 fokához képest ezt már teljesen körbe lehet forgatni.

Az aknavető/tarack számára gyártott lőszerrel a maximális lőtávolság 9,5 km, míg hagyományos aknagránáttal 8,5 km. Rendszeresítettek a fegyverhez kumulatív töltetet is, ezzel 1,2 km célzott lőtávolságot lehet elérni. Létezik még rakéta póthajtásos lőszer is, ennek maximális lőtávja 12,8 km.

A fegyvert ellátták automata töltőberendezéssel is, ennek töltési sebessége a következő: tarack lőszer esetén 6-8 darab/perc, aknavető lőszer esetén 10 darab/perc, míg kumulatív lőszer esetén 4-6 darab/perc.
A torony tetején lévő célzóberendezésekből következtetni lehet, hogy a jármű képes egymaga lézerrel megvilágítani célpontokat lézervezérelt aknavetőgránátok számára.

PLL05 120mm önjáró aknavető | Fotó: sinodefence.com ,

Előretolt megfigyelő/ felderítő jármű

A képek tanúsága szerint egy AESA (fázisvezérelt) radarral felszerelt változat is született. A páncéloson megfigyelhető radar hasonlóságot mutat a német BÜR rendszerrel. A német rendszer hatásosan tudja monitorizálni úgy a földön lévő történéseket, mint a föld felszínéhez közeli légieket is. A harctér felderítésen kívül használható tüzérségi megfigyelésre is, valamint a saját tüzérség tüzének korrigálására is.

Német BÜR harctéri radar | Fotó: spacewar.com ,

Parancsnoki

A parancsnoki jármű magasabb felépítményt kapott, habár a képen nem látható, de szinte biztos, hogy egy 12,7 mm géppuskával is ellátták önvédelmi célból.

Műszaki mentő vagy lőszerszállító

A képen látható példánynak nehéz megállapítani a rendeltetését. A páncéltest hátulján lévő daruból az első következtetés az, hogy műszaki mentő járműről van szó. Azonban a daru sokkal kissebb, mint ami egy ilyen kategóriájú masina esetében elvárható. Hasonló kialakítással már évekkel ezelőtt létrehoztak egy lőszerszállító járművet a Type 89 alapján. A szóban forgó Type 94 egy univerzális szállítójármű, mellyel elsősorban lőszert, de más ellátmányt is közvetlenül a tűzvonalba képesek szállítani.

Megfigyelhető, hogy a daru pontosan olyan mint a Type 94-en lévő ,

ZHB94/Type 94 páncélozott univerzális szállítójármű | Fotó: army-guide.com ,

Páncéltörő

A képek tanúsága szerint készült páncéltörő változat is. A járművön található rakéta leginkább az Izraeli SPIKE-ER rakétára hasonlít. Úgy tűnik, hogy a kínaiak is kifejlesztettek egy ahhoz hasonló, új rakétarendszert. A SPIKE-ER méretesebb, mint a hordozható változat. Ennek tömege 34 kilogramm és az átmérője is nőtt. Hatásos lőtávolsága 8 km.

Ismeretlen rendeltetésű típusok

A következő képeken lévő típusok rendeltetése ismeretlen. Úgy tűnik, gyártásba került egy rövidített, öt futógörgős változat. Az eggyiken, mintha egy egyszemélyes nehézgéppuskaállás lenne. Talán ez egy páncélozott szállító harcjármű (PSZH) változat. A másikon egy leponyvázott felépítmény van, melynek rendeltetése ismeretlen.

Az alapmodell feltételezett adatai

 • Hosszúság: kb 6,8 méter
 • Szélesség: kb 3,2 méter
 • Magasság: kb 2,5 méter
 • Tömeg: kb. 25+ tonna
 • Fegyverzet:
  • 100 miliméteres ágyú 40 lőszer
  • 30 miliméteres gépágyú 500 lőszer
  • 7,62 miliméteres géppuska 2000 lőszer
 • Hajtómű teljesítménye 590 lóerő
 • Menetteljesítmény:
  • műúton: 70 km/h
  • hatótávolság 400 kilométer

Lábjegyzetek


1 Képek forrása: http://china-defense.com/

2 Deutz licensz

3 http://www.military-today.com/apc/type_97_ifv.htm

4 A legvalószínűbb ellenfél a dél-koreai K21, ha nem is közvetlen közelről, de legalább 1000m+ védelmet kéne nyújtania 40 mm lőszer ellen.

6 Elképzelhető, hogy a jövőben ezt 5.8 mm-re fogják cserélni

8 Forrás: http://www.sinodefence.com/army/artillery/pll05.asp

Felhasznált irodalom

 • www.china-defense.com
 • www.sinodefence.com
 • www.army-guide.com
 • www.spacewar.com
 • www.wikipedia.org
 • www.haborumuveszete.hu

Szerző: Mackensen

—–
Jelen írás a HTKA Lapcsoport által szervezett Hír- és Cikkíró versenyre érkezett és megfelelőnek ítéltetett a publikációra. Amennyiben Te is szeretnél indulni a nyereményekért vagy csak szeretnéd megmutatni a világnak eddig rejtegetett írói vénád, akkor ne habozz, jelentkezz gyorsan! Részleteket ide kattintva olvashatsz!

126 hozzászólás “ZBD08 (WZ502G) gyalogsági harcjárműcsalád”

 1. Remek lett ez is,de ha rám hallgatsz akkor a védettségre vonatkozó adatokat kidobod a kukába úgy ahogy van,konkrétan erre a mondatra gondolok:”Páncélzatának tűrnie kell 40 mm-es lövedékek hatását4, valamit a kumulatív töltetek ellen is védelmet kell nyújtania.”

  A szakirodalom ismer egy Puma IFV amit a KMW és a Rheinmetall gyárt a nem kevés metallurgiai tapasztalatukkal és nekik úgy sikerült összehozniuk a 30mm páncéltörő lőszerek elleni védelmet szemből,hogy a Puma tömege 31,5tonna(ebben a konfig-ban oldalról csak a 14,5-ös lövedékek ellen véd a páncélzat)innentől kezdve lehetetlen,hogy a kínaiak egy 25-30 tonna körüli IFV páncélvédelmét 40mm lőszerek ellen megoldották.

  Ha azt akarjuk,hogy a Pumánk oldalról is védjen a 30mm-es lövedékek ellen akkor a harcjármű tömege megugrik 41 tonnára.ezt csak azért írtam,hogy lássuk mekkora tömegű páncél kell.

 2. Az a partraszallas az valoszinuleg modern kori forgatokonyv alapjan jatszodna le.A kinai legiero a legifoleny megszerzesevel megsemmisitene a tajvani szarazfoldi egysegek,komplexumok,bazisok,legvedelmi utegek stb.kb 90 % at.Evvel egyidoben a kinai raketatuzerseg ami szep szammal kepviselteti magat a tajvani szorosnal is operalna a tajvaniakat.Ezek utan megkezdodhetne a kinai partraszallas es valjuk be sok ellenallasba nem utkozne miutan a legiero ill. a raketatuzerseg szetoperalta a tajvaniakat.Azokat az Apachokat a haboru elso ket napjan megsemmisitene a kinai legiero.

 3. Az a baj, hogy még mindig hiányzik a megfelelő légierő a légifölény kivívásához*, s ha Kína próbálkozna valszeg beszállna Washington is (persze csak hagyományos fegyverekkel), s akkor nem lenne folytatása a dolognak.

  *: Már volt róla hír a HTKA-n is, hogy a tajvani f-16-os flotta olyan szintű modernizáción esik át, hogy még jó ideig nem lesz ellenfél a PLAAF…

 4. „Az a baj, hogy még mindig hiányzik a megfelelő légierő a légifölény kivívásához*,”

  Mert nem is akarják megtámadni tajvant.
  Tik láttok erre esélyt ? én nem .
  Ha valóban Kína úgy viselkedne mint ahogyan a jenkitúrbófanok gondolják akkor nem pár j-10b lenne hanem több száz .
  A Kínai légvédelmet meg leszarjuk?Márpedig azok sem kis mennyiségben vannak és itt nem szovjet csöves fegyverekre gondolok .
  2013-ra a légierő megkapja a a pl-13 rakétát ami mellet szép számban vannak ott pl-12 rakétát is .
  Na meg ugye van ott modern tüzérség is :http://www.youtube.com/watch?v=IfsAyVeqJ2o

 5. Igen dudi, a pakliban bármi benne lehet. Az a pár szalmaszál amibe kapaszkodtam azok a következők:
  – A CV 90-nek 23-35 t között változik a tömege védettségtől függően. A leírásokban pedíg az áll, hogy szemből állja a 30 mm APFSDS lövedékeket. Ezen kívül megemlíti a kerámialapok eredetét, méghozzá MEXAS

  http://en.wikipedia.org/wiki/MEXAS

  Nos ehhez hasonlót lehet ebben a filmecskében is látni, igaz, hogy csak golyóálló mellényeknél.

  http://www.youtube.com/watch?v=nG3V94gWzXc

  – A K21 jármű esetében színtén 30 mm elleni védelmet írnak, de a tömegnél csak 25 t adnak meg. ?????????
  – A következő szalmaszál szimpla spekuláció. Abból indúltam ki, hogy az IFV-ket eleve úgy tervezik meg, hogy kibírják az ellenfél IFV-jinek a tüzét.
  Ezen kívül érdemes elolvasni a lábjegyzeteket is.
  (4) pont „A legvalószínűbb ellenfél a dél-koreai K21, ha nem is közvetlen közelről, de legalább 1000m+ védelmet kéne nyújtania 40 mm lőszer ellen.”

 6. Roni: „Mert nem is akarják megtámadni tajvant.
  Tik láttok erre esélyt ? én nem .”

  Érdemes lenne pl utánalovasni a Kínai 2005ös elszakadás elleni tvnek. Elég egyértelmű….
  De ha nem tetszik tán még szimbolikusabb az első Kínai repülőgép hordozó neve…. Mást talán nem is említek te Kína hude békés turbofan…. :p

  hszed másik részéről megy annyit, hogy Kína imho már rég lenyelte volna Tajvant ahogy Tibetet… ha nem lenne köztük tenger. Igen az a ~200km a probléma.

 7. „A kinai legiero a legifoleny megszerzesevel megsemmisitene a tajvani szarazfoldi egysegek,komplexumok,bazisok,legvedelmi utegek stb.kb 90 % at.”
  Ettől még a Sivatagi Viharban is messze voltak, pedig ott egy hónapon keresztül bombáztak és jóval nagyobb volt a technikai különbség.
  Szerintem az egész azon múlik, hogy a Tajvaniak mennyire kívánnak függetlenek maradni kínától. Ha olyan kitartóan harcolnak, mint ahogy az oroszok a második világháborúban, akkor a jelenlegi feltételek, vagy valamivel rosszabbak mellett vissza tudnák verni a kínai támadást. De én lehetségesnek tartom, hogy kb ugyanúgy, ahogy a csehek tedték 38 -ban, ők is egy puskalövés nélkül megadnák magukat.

 8. És, hol itt az ellentmondás? Mi a front páncélzatról beszéltünk. Ettől eltekintve az iraki T-72-esek homogén páncélzattal rendelkeztek, főleg oldalt.
  Ebben az IFV kategóriában az oldalsó védelem általába 14,5 töltények elleni védelemről beszél.
  Ezen kívül a T-72 tömege 41 t, egy CV90-é 35 t.

 9. Tibetbe milyen energia források vannak ?
  Mért hagyták el líbiát (a Kíanaik)? szíriát? ahol a jenkik véres polgárháborúkat kirobbantva hajtsák uralmuk alá a közel-keleti országokat.
  A „cia titkos háborúi” sorozat na ott szoktak lenni szép beszámolók .
  Iránba mért nem vannak felturbózott s-300 rendszerek?
  Pedig nem akarják hogy a jenki rátegye az Iráni olajra a kezét.
  És az oroszok is betartják a szankciókat Iránnal szemben, erre mivel fenyegeti a jenki az oroszokat ? hogy felmondja a 900 millió dolláros heli szereződést mert fegyvert szállít szíriának (na igen hisz ők nem szállítottak fegyvert Grúziának ugye?
  Arról nem is beszélve hogy akár szakasvilit is fellógadhatták volna az oroszok amit kadhafival meg tettek.Ezzel elfoglalva grúziát a hogy jenki tette volna(teszi) más országgal .

  „Meg különben is, mi köze hozzá ” hogy kicsoda visz fegyvert Szíriába.

  „Mást talán nem is említek te Kína hude békés turbofan…. :p”

  Hú de pipa lettél pedig először írtam Kínával kapcsolatba máris véres szájú Kínafan vagyok.

 10. Tibet azt jelzi hogy kina ugyan olyan imperialista ertekrenden nyugszik mint a nyugati orszagok a XIX. szazadban. Amit kepes megszerezni vagy elvenni azt megteszi. A politikai gazdasagi katonai korulmenyek ebben nem voltak tul segitokeszek szamara mivel jo ideig a Szu most meg az USA az amelyik ott all azok mogott akikkel szemben „terveik” lennenek.

  Azonban ez nem jelenti azt hogy lemondott volna ezekrol a tervekrol. Sot ! Jol mutatja szandekait ket terkep. Az egyik az amelyik a Paracel Spratley szigetek es tersege vizeit mutatja kinai szemszogbol. Gyakorlatilag magasrol teve a nemzetkozi jogra mero erobol ugy gondoljak hogy mind az ovk.

  A masik meg tavaly tortent amikor egy eszak indiai infrastrukturalis beruhazas alkalmaval tort ki diplomaciai vihar mivel a kinai befektetoket kepviselo kinai diplomata ( !!! ) olyan terkepet adott at a projektrol amin az indiai teruletek mint kinai fenhatosag alatt levok voltak feltuntetve.

 11. Kína se nem békés, se nem agresszív, és mindkettő egyszerre:)
  Ha nagyon egyszerűsíteni akarok a leggnagyobb különbséget a Gó vs Sakk stratégiák eltérésében látom. Erre mutat rá Kissinger is legújjab könyvében „On China”.
  Később talán bővebben kifejtem, lehet adddig udvari politológusunk is ideér és beelőz. Nekem most mennem kell:)

 12. Mackensen

  Köszönöm a cikket.
  Kínai, orosz barátaink szeretnek titkolózni és nehéz átlátni, valójában mit tudnak (ezért is van annyi vita a fórumon). Az ilyen cikkek segítenek tisztábban látni. Remélem lesz még hasonló írásod.

 13. A Yenkik ott vannak es azert vannak ott mert meghivtak oket. A kinaiak ott voltak Kadhaffi meghivasara es a kinaiak ki is alltak Kadhaffi melett . Aztan mikor jott a „viznek arja” akkor menniuk kelett. Nem onszantukbol hanem kenyszerbol.

 14. Mack

  Az arabok vannak eleg erzelemdusak ( es nem racionalisak ) hogy es sertest vagy hasonlo dolgot nem felejtenek el azonnal. Eppen ezert ezelytelenek voltak . Talan egy ket ev mulva. Ahogy pl most sem tul nepszeruek a kinaiak meg az oroszok Homsz varosaban es meg sok helyen Sziriaban.

 15. AirSea Battle and its Indo-Pacific Future
  http://www.defpro.com/daily/details/971/?SID=d0c0c752fb84202ccc337793ec533116

  http://timesofindia.indiatimes.com/Budget-2012-Military-plays-catch-up-but-China-a-long-march-ahead/articleshow/12300524.cms

  China’s Air Force Modernizes On Dual Tracks

  http://www.aviationweek.com/aw/generic/story_generic.jsp?channel=awst&id=news/awst/2012/03/19/AW_03_19_2012_p61-431709.xml&headline=China%27s%20Air%20Force%20Modernizes%20On%20Dual%20Tracks

 16. A cikk nagyon jó egy kis kiegészítés
  -A WZ-502 már rendelkezik adat busal
  -a PSZH változat új típus jelzést kapott WZ-532 néven fut
  -1000-m a front páncél ellenál 30mm páncéltörő lőszernek oldalról a 14,5 mm páncéltörő lőszernek fellűről a 7,62 es páncéltörőnek
  -rendelkezik lézer besugárzás jelzővel és a torony autómatikusan a lézer forrására fordúl,emellett 5-5 füstgránátvetővel rendelkezik és proaktív védelmi redszerrel is rendelkezik ami a torony oldalán elhejezett ovális alakú ajtók mögött van elhelyezve ami 7,62 es lövedékekből indít egy lövedékfelhőt egyszerre a közeledő gránát irányába azt hogy a gránát pozícióját hogy határozza meg sehol nincs leírva (1X használatos elektronikailag indított lövedékek) amit én nem értek hogy a rácsozat ilyenkor nem e akadály…?
  még egyszer garatulálok a cikkhez!

 17. Erre az űrbéli repülégre gondolom az x-37 megfelelőjére gondolnak amit az oroszok is elindítottak egy hasonló programot.
  De Indiának viszont a pakikra is kell figyelni akinek vannak f-16 block 52 gépei is és a j-10b ből is fognak rendelni .
  Bár én nem tudom hogy miyen hajók vannak indiának de Kínának 2015-re már 22 db type 054 légvédelmi rakétás fregattja lesz ami azért nem semmi, és a type 052c/b vátozatból sem kevés lesz .

 18. Lehet jol kinezo jarmuvet osszedobni de ahoz hogy jolegyen tapasztalat kell. Vagy az hogy ellopd a tapasztalatot ahogy a kinaiak teszik.

  Szerintem nem volnank kepesek. Nincs fegyvergyartasunk, sem elektronika, sem motor, sem megfelelo metalurgiai hatterunk.

  Egyedul a hajtaslanc menne mert abban a RABA egesz jo.

  Szerintem.

 19. Ha a bmp-1 terveit és teljes műszaki leírását gyártás technológiáját megvennénk képesek lennénk és arra ráépíteni a magunk megoldásait (azért a bmp-1 íróm mert azt eladnák nem olyan borsosan) ha egy bmp-1 megerősitett futóművet kapna könyebb de erősebb motort ahol lehet könyebb alkatrészeket kapna a páncélzatát kerámia lapokkal meg lehetne nővelni elégségesre a torony fegyverzete meg ha automata toronyba gondolkoznánk további súly csökkentés.
  De szerintem egy erősebben páncélozott MT-LB automata toronnyal sokkal megfelelőbb lenne számunkra (a Bulgároktól meg is lehetne szerezni a vastagabb páncélzattal ellátott erősebb futóművel rendelkező hordozó platform gyártásjogát viszonylag olcsón (de én még mindig azon az állásponton vagyok hogy ha önáló hadiipart akarnak teremteni rövid időn bellűl fel kell vásárólni a csődben lévő Bulgár Arsenal J.S.C. azon technológiáit és gépeit amire nekünk szükségünk van (egy csődbe ment cég aki a munkásoknak több havi fizetéssel lóg nemigazán van alkupozícióba) kihagyhatatlan lehetőség számunkra és sajnos napról napra messzebb úszik mig valaki le nem csap a gyárra és bye-bye olcsó gyártás technológia és license és gépe. http://www.arsenal-bg.com/main.htm

 20. szittya88 szerint:
  2012. március 17. szombat @ 14:13

  Magyarországnak egy vasa sincs :D Minket vásárolnak fel nem mi másokat!
  Amúgy meg ha a magyar honvédség számára valamit gyártani akarsz akkor érdemes licenszet venni valamelyik neves gyártótól. De ezt is csak akkor ha nagy tételben akarod gyártani.
  Mondjuk lövészpáncélos tekintetében én vagy a BMP3 vagy a Finn AMW Patria (KTO Rosomak) licenszét venném meg. 300 darabot gyártanánk (évi 50 et mondjuk) és akkor ha ez megvolt és van pénz utána elkezdhetünk gondolkodni saját járgányon.

 21. Mackensen szerint:
  2012. március 17. szombat @ 09:44

  „Kína se nem békés, se nem agresszív, és mindkettő egyszerre:)
  Ha nagyon egyszerűsíteni akarok a leggnagyobb különbséget a Gó vs Sakk stratégiák eltérésében látom. Erre mutat rá Kissinger is legújjab könyvében “On China”.
  Később talán bővebben kifejtem, lehet adddig udvari politológusunk is ideér és beelőz. Nekem most mennem kell:)”

  Most meghagyom neked az elemzést. Annyi Kínás elemzést írtam már ide, hogy most már téged is hagylak érvényesülni:P

 22. fip7 License vásárlást írtam én is csak nem egy csucsmodern technika licenset drágán hanem egy elavultabbét aminek csak a hordozó platformra van szükségünk mert a többit rá tudjuk építeni (persze a ráépítés nagyrészét is licenseből lehetne rárakni) a honvédséget modernizálni kell az embereknek munkát adni kell a pénzt az országba kell tartani ezt ma már végre belátták fent is és ebbe az irányba húzodik a dolog.
  Amint már írtam a Bulgár Arsenal egy csödbe ment cég nem az egésszet kell felvásárólni csak megvenni egy egy licenset és a gyártósórt (elárulok egy titkot szinte sza..ért-hu..ért árúlják őket.)
  -maroklőfegyver beszerzése esedékes (mert a legutobbi beszerzés egy nagy … vólt) de itt lenne a P-M02 Compact megérné megvenni és gyártani elég nagy a darbszám és modern pisztóly (nem is beszélve hogy ezzel a Bulgár hadsereg algatrészellátójává lennénk)egyből egy nyert piac mert őnálluk rendszeresítve van
  -A gépkarabélyokat nem kéne modernizálni újakat kéne legyártani már alapból moderneket nézz rá a linkelt loldalra nem az összes típűs gyártásjogát és gépeit kéne megvenni csak eggyet kiválasztani (lehetőleg azt amelyiket a bolgár hadsereg a legnagyobb számba tart hadrendbe a piac nyerés miatt)
  -Gránátvetőkkel ugyan ez a helyzet ugyan úgy ahogy a nem irányított páncéltörő rakétákkal is.
  Ezzekkel a license vásárlásokkal nem hogy csak a magyar honvédség igényeit tudnánk kielégíteni hanem egyből nyernénk egy piacot is ami a Bolgár hadsereg és rendőrség mert a további elátásra nekik is szükségük van és mégegyszer hangsújozom hogy egy csödbe ment cégről beszélünk aminek tartozásai vannak a beszálítók de még a munkások irányába is nem alkuképesek 10km autópálya árából meglehetne vásárólni a gyártási jogot a gépeket és egy használaton kívűli gyár rendbetétele is mególdható lenne. Fegyvereket venni igy is úgy is kell csa nemm min1 hogy az állam a pénzt egyik szebéből a másikba rakja át és közbe magyar embereket foglalkoztat ad megélhetést nem fizet nekik segélyt az országba tartja a pénzta vagy a külföldi cégnek országgal teszi ugyan ezt fegyvereket beszerezni igyis úgyis kell csak az a nem min1 honnan mennyiért kié a haszon.

 23. És nehogy azthidd hogy véletlen hogy civíl alkalmazásra kapsz 100e ft ért egy maroklőfegyvert a katonai alkalmazásra veszi egy ország akkor az 500e ft nehogy azt hidd hogy egy hadi pisztólyba 5X több vagy drágább anyagokból készűl csak tudod a hadiipari haszon (de egy átlagos civíl szférába alkalmazott pisztóly előállítási költsége se tőbb 20e ft nél nagytételbe egy hadi pisztolyé se tőbb 35-40e ft nél) ezen gondólgozz kicsit

 24. Mackensen

  Az a 10mm ami a 30-as és a 40-es lőszer között van óriási.Az arányok kedvéért egy példa:az orosz GS-23 gépágyú lövedékének tömege 80%-al nagyobb mint a 20mm-es SVAK gépágyú lövedékének a tömege pedig csak 3mm az eltérés.Ezért mondom azt,hogy az a gép biztos nem bír ki szemből egy 40mm-es lövedéket,vagy ha igen akkor oldalról át lehet hugyozni a páncélját.Egyszerűen ekkora tömegbe nem fér bele ilyen szintű védettség.

 25. Nekem úgy tűnik, hogy az alacsonyan és közepesen páncélozott járművek háttérbe szorulnak. A lövészpáncélosok is egyre nagyobb védettséget élveznek. 20 és 30 tonna körüliek a tömegük, de a német Puma kiegészítő páncélzattal már 40 tonnáig növelhető 1.100 lóerős motor mellett. Ez már a régebbi orosz tankok szintje.

  Ennek oka részben az aszimmetrikus háború elterjedése, ahol nincsenek frontvonalak, nincs második vonal, ahol a harckocsiknál kisebb páncélzat elég lehetne. Másrészt a páncéltörő eszközök fejlődése is oda vezet, hogyha egyszer lőnek valamivel, akkor vagy harckocsi védelemmel rendelkezel vagy felszecskáznak.

  Ebből kiindulva lehet hogy érdemesebb lenne a hadseregeknek egy nehéz páncélos alapra épített járműcsaládot kifejleszteni, ami moduláris lenne így ugyanazon alapon, ugyanolyan védettséggel rendelkezne minden jármű. Lényegesen leegyszerűsítené a gyártást és karbantartást, ugyanakkor erősen megnövelné a katonák védelmét. Persze néhány hátránya biztos lenne. Az egyik evidens: valakinek állnia is kellene az üzemanyagszámlát, ami erősen megnövekedne. Másik már nem annyira: a légi szállítás logisztikája elég nagy gondban lenne, hiszen például az amerikai hadseregnek is csak a C-5-ös óriásai tudnának két ilyen 60 tonnás járművet szállítani, vagy a C-17-esek egyet. De a C-130-sok már nem lennének ilyen célra használhatóak, maximum ha szétszedhető a jármű (például a páncél külön vihető). A harmadik viszont érdekesebb következmény: ha az ellenség a kisebb védettségű járművekhez van szokva, akkor a hadseregnek még megvan a lehetősége, hogy egy-egy komolyabb hadművelethez beveti a jobban védett járműveket, így azok túl sok gondot okoznának az ellenségnek, hisz nem ahhoz vannak hozzászokva. Ha viszont hozzászoknak a maximális védettségű járművek elleni küzdelemhez, akkor nem marad meglepetés eszköz a hadsereg kezében. Persze nem olyan könnyű hozzászokni a nagyon magas védettséghez, hiszen ahhoz drága és sokszor nehezen mobilizálható eszközök kellenének.

 26. Dudi én már javítottam Mackensen szemből 30mm páncéltötő lőszernek áll ellen 1000m en
  oldalról 14,5 ös páncéltörő lőszernek métert nem írtak felűről és hátúlról 7,62-es páncéltörő lőszernek visszakereshetem a kínai oldalakat ahol találtam a leírásokat linkelhetem is ha van kedved huszon valahány oldalt átolvasni a semmitnemérő google fordítóval.

 27. dudi

  „Ezért mondom azt,hogy az a gép biztos nem bír ki szemből egy 40mm-es lövedéket,vagy ha igen akkor oldalról át lehet hugyozni a páncélját.”

  szóból ért az ember. mostmár a magamfajta laikus is megérti. becsukom a szemem és szinte látom. :-)

 28. szittya88

  Szerintem ha Mackensenre rálőnénk bármilyen távolságról egy 30-assal akkor kitörölnénk a létezését a tér-idő kontinuum. :)

  Viszont ha igaz amit írsz akkor ugyan olyan védettsége van mint a 31 tonnás Pumának ez pedig egyenlő azzal,hogy a Kínaiak csodát tettek…

 29. nem tettek csodát csak új anyagokat alkalmaztak a páncélzatban hasonlóan a harckocsikhoz emellett kissebb maga a harcjármű is mint a puma relatíve kevesebb anyak szükséges hozzá és nem utolsó szempont hogy míg a puma hátúlról is ellen áll a 14,5 ösnek addig a kínai pajtása hátúlról csak a 7,62 nek tehát ami átúlról megspóróltak került előre pluszba de a legnagyobb előrelépés a kompozit páncélzat lehet gondolom itt is az alumíniumoxidos megoldást használják na meg hogyha kihajtogatnád a felületet kissebb lenne mint a pumáé.

 30. szittya88

  Szerinted azok a buta németek homogén acélból hányták össze a Pumát?
  Abba a 25tonnába számold bele azt is,hogy van benne egy 100mm-es ágyú a 30-as gépágyú mellett.Lehet,hogy kisebb a gép de a fegyverzete sokkal nehezebb.

 31. szittya88

  Értem én a logikádat, de pl. a BMP3 az nem egy drága cuc. Most akkor én inkább megvenném a BMP3 olcsó és modern kombót , a BMP1 elavult de olcsó kombóval szemben. Szerintem jobban megérné.
  A bulgár fegyverpiacot nem tartom sokra, bár a pisztoly licensz jó ötlet.
  Gépkarabélyokból pedig tényleg vadi újakat kéne venni. Valamelyik régebbi topikba már írtam , hogy egy új AK 103 88000FT/darab. (Venezuelai üzletet vettem alapul). Ezért még itthon legyártani is felesleges. Ha 100000FT lenne egy darab akkor 20000db-ot 2milliárdért tudnánk megvenni. Az egy bagatel összeg. 14000milliárd FT a magyar költségvetés, szerintem ennyit érdemes lenne karabély vásárlásra szánni.
  De mondom tetszik a hazai ipar gondolata. Szerintem is amit lehet itthon kéne legyártani.

 32. Kuruc71 tudom hogy nagy a gép és azt is tudomhogy a WZ-502 kissebb ezért is írtam azt amit.
  Dudi igen a németek is kompozittal dolgóznak mint a mai világba mindenki de nem lehet tudni hogy milyenel és hogy a kínaiak milyennel itt lehet eltérés pluszz a puma felűről és hátúról védett a 14,5 nek a wz-502 nem ami páncélt ott megspóróltak mehetett épp az frontra emellett a puma védett aknák ellen ez rengeteg padlópáncélzatot jelet a wz-502 nem védett aknák ellen ez megint egy ojan tényező ami mehet akár a frontba vagy a levesbe a pumába egy erős nehéz motor van beépítve ami elég súlyos ehhez a nehéz nagyteljesítményű motorhoz (ami egy tankba is megálná a helyét) sok üzemanyag is kell és van is mert a hatótáv egy 100assal nagyobb mint a kínaié, a kínaiak azt gondolják nem kell nekik a nagy sebesség épp elég akkora hogy a harckocsikkal együtt tudjon haladni nem kell nekik nagy hatótáv akkora elég mint egy harckocsié hisz a wz-502 a harckocsik támogatására van kitalálva nem kell hogy felűlmúlja azokat tehát kissebb motor kissebb tömeg kevesebb üzemanyag kissebb tömeg emellé hozzájön a méretbeli külömbseés és a páncél vastagságok közti legózás (erre nincs szükség ez jó ha vékonyabb is ez is és ez is…) ha jóltudom a pumába energiaelnyelő üllések vannak a súlyát egy ijennek nem tudom de biztos nem 5-10 kg mint a kínaiba emellett a puma szemből pótpáncélzatt nélkül képes felfogni a 30mm mivel hogy ha jóltudom a kiegészítő páncélzat csak az oldalára kerül.

 33. szittya88

  Igen csak oldalra kell kiegészítő páncél.Az a 100-as ágyú az automata töltővel,nagy + tömeget jelent(csak az ágyú majd 350kg és 18kg egy lőszer).Az energiaelnyelő ülés abban merül ki,hogy az ülés a plafonhoz van rögzítve ne a haspáncélhoz.Ami a motort illeti kizártnak tartom,hogy ugyan olyan modern motor legyen benn mint amit a németek raktak a Pumába vagy akár csak megközelítse azt!Simán el tudom képzelni,hogy ugyan akkora tömeg mellett kisebb a teljesítménye és többet fogyaszt így nincs benne kevesebb üzemanyag.

 34. fip7
  örülök hogy végre egyet ért velem valaki ha már itt tartunk szerintem az aknavető beszerzés helyett is érdemesebb lett vólna a bulgár gyárból tépeket és technologiát vásárólni és itthol legyártani http://www.arsenal-bg.com/mortars.html természetesen gránáttal eggyütt mert az önálló lőszergyártás nem hogy csak alap de elengedhetetlen is. és olyan nagyon veszteséges se lenne most már hogy nem tilos a szilveszteri rakétázás (meghát gondóljunk csak bele hány milliárd vándoról ki minden évbe ausztriába agusztus 20. előtt csak mert…)
  De a kerámiagyárak is szószerint könyörögnek minden évbe hogy had gyárcsanak már kerámia betétlapokat a golyóálló mellényekbe amiket akár magyar varónők is varhatnának de nem (pedig atechnológia meg van mivel nyitott) de ott a rohamsisak kérdése is más levetett vacakját vásároljuk amik már meg se felelnek a harctéri alkalmazásra csak rendvédelmire csak azért mert (Hát mi ugyse lennénk képesek megtervezni…) de hogy a bajonettet és a kulacsot miért kell kűlfőldről beszerezni az már végképp magas számomra (ezekhez asztán kell a csúcstechnika és a mindenféle szakértelem ami ithol hiányzik) millió és egy dolog van amit ithol is megoldható lenne a gyártása saját kútfejből és kismillió olyan dolog van ahol érdemes lenne licenset vásárólni a pénz bentartása és munkahekyteremtés (addig se segéylyezés)végett én nem azt mondom hogy vadászgépet gyárcsun mert tudom hogy az tényleg nem menne de kismillió dolog van amit igen is tudnánk tervezni és kismillió olyan dolog van amit ha megvásárolunk egy elavúltnak titulált technikát saját erőből egy elfogadható szintű dolgot tudnánk belőlle összehozni mert ha már gyártástól kezdve ugy van áttervezve valami többet ér 100X mint egy késöbb modernizált.
  Szarban az ország? szarban! ha valaki szarba van és ki kell festeni mondjuk a házát akkor nem hív festőt megveszi inkább az alapanyagot max vesz egy kézikönyvet és megcsinálja maga hát az ország is csinálja maga amit megtud ne rázza a rongyot hogy amit ő is megtud csinálni mással csináltat (azt csináltassa akkor mással ha van rá keret és megteheti.)

 35. dudi
  8V150 motor alapját egy MTU dízel adja ugyan az az MTU gyártya a Pumába is a motort (nem ugyan az a motor van a kettőbe) csak a kínai gépbe lévőnek az alapja egy MTU által engedélyezett kínában gyártott motor amit a 90-es évekbe fejlesztettek ki a németek csak a kínaiak belepiszkáltak kicsikét nem sok mindenbe csak az erőátviteli rendszerbe és a bőlcsőbe
  Gépipari és Automatizálási Kutató Intézete végzett az University of North (amugy ez a motor kamion motor és generátórként is használják)

 36. De a lényeg ami ami a kiinduló pont hogy ellen áll 30mm-nek a frontpáncél
  a puma pótpáncél nélkül ellenáll (mert frontra nem kap pótpáncélzatot így az ebbe az esetbe nem is lényeges tényező) tehát pótpáncél nélkül a súly 31t a WZ-502 súlya 28t ami a gyári „pótpáncélal” (3t külömbseég) a wz-502 hátul, fellűl és alúl gyengébb páncélzatra ami súlycsökentő tényező a motor kissebb teljesítményű kissebb fogyasztású könnyebb (nem azonos tömegű a pumájéval ez a lényeg kevesebb a hordozható üzemanyag mennyisége) a torony igaz nehezebb ez tény de a felülete is kissebb magának a harcjárműnek és a torony vastagsága is. az a lényeg hogy miért ne lenne képes ellenálni a WZ-502 30mm páncéltörő löszernek pótpáncélzattal mikozbe a Puma ami (tény hogy az egyik legmodernebb) ugyan ezt pótpáncél nélkül teljesítí (én elhiszem amit a kínaiak megadnak hogy a frontpáncél ellenáll 1000m a 30mm-nek) ami az én véleményem szerint a padló a plafon és a far páncél rovására történik a torony megnövekedett súlyát meg a kissebb méret kompenzálja (a puma egyértelműen jobb úgy tejesíti a szemböli 30mm szembeni elenállást hogy a farpáncél ellenál 14,5 nek aminek a kínai nem a tetőpáncél ellenáll 14,5 nek miközbe a kínai nem a padló páncél ellen áll aknáknak miközbe a kínai nem) az egyedüli ahol a páncélvastagság megeggyezik a puma pótpáncél nélkül és a kínai pótpáncéllal az a front és ez vólt számodra csoda miközbe ez nem csoda csak a többi oldali védelem rovására ment.

 37. szittya88

  Valamit nagyon elértettél!Az írtam,hogy biztos nem nyújt védelmet a 40mm lövedékektől,hisz ez van a cikkben is.Az,hogy te,hogyan keverted ide a 30mm-t azt nem tudom.

  Azt még mindig nem tudom,hogy mire alapozod a két motor közti különbséget.

 38. A 30mm ugy keverem ide hogy már 3X javítottam hogy Kínai hivatalos források 30mm nek való ellenállást ír 1000m en (a 40mm csak Mackensen feltltelezése vólt mert nem vólt infólya róla amit korekten komentelés közbe meg is mondott) a motort meg arra alapozom hogy a 2 motor között nem 20 év van csak 5 emellett a panterba használt motor dupla olyan erős V-10 es motor miközben a kínai (ugyan azon cég tervezte 5 évvel idősebb motor) V-8 as fele olyan erős olyan erősen kétlem hogy a németek 5 év alatt akkora ugrást csináljanak hogy ugyanakkora tömeg és fogyasztás mellett dupla akkora teljesítményt adjon le a motor ez egyszerűen képtelenség dizelmotorok esetébe hogy hirtelen ekorra külömbség legyen két modern motor között ami között csupán 5 év a külömbség. a kínai változatba épített fele olyan erős motor fix hogy nem azonos súlyu ugyanazon gyártó látal tervezettel.

 39. Nem értem mit rugóztok ennyit a páncélon. Jelenleg az a trend figyelhető meg IFV téren, hogy legyártanak egy 20+ t alapjárművet amire még utólag fel lehet pakolni 10+ tonnányi páncélt. Az utólag felszerelhető pótpáncél bármi lehet, kerámia lapoktól kezdve reaktív páncélzatig.
  Annyira nehéz megnyitni a linkeket, amiket betettem?

  http://www.military-today.com/apc.htm

  Ha eddig nem tettétek, itt nézegessétek a újjabb gyártású IFV-ket.
  40 mm lőszerre itt egy jó példa.

  http://www.youtube.com/watch?v=LKdwuOxYRI4

  A legnagyobb tűzerővel rendelkező hasonló jármű a térségben a K-21, tehát a kínaiaknak számolni kell ezzel a tűzerővel. Akár akarják, akár nem.
  Azt hittem, hogy azon fog menni a vita, hogy eggyáltalán honnan van nekik BMP-3 tornyuk és SPIKE rakétájuk.

 40. Mackensen

  „A legnagyobb tűzerővel rendelkező hasonló jármű a térségben a K-21, tehát a kínaiaknak számolni kell ezzel a tűzerővel. Akár akarják, akár nem.”

  Ez nem determinálja azt,hogy ennek megfelelő páncélzattal rendelkezik.
  Ezek a gépek a harckocsikkal együtt mozognak akkor már miért nem harckocsi ágyúból kilőtt lövedék ellen nyújt védelmet a páncélzat?

 41. Mackensen

  „Azt hittem, hogy azon fog menni a vita, hogy eggyáltalán honnan van nekik BMP-3 tornyuk és SPIKE rakétájuk.”

  Hát a SPIKE rakétát nem tudom ,de a BMP3 tornya az egy külön megvásárolható rendszer a járműtől függetlenül. Ezek szerint nem volt ez hülye ötlet az oroszoktól ,úgy látszik a külön toronynak is van piaca.

 42. „Ez nem determinálja azt,hogy ennek megfelelő páncélzattal rendelkezik.
  Ezek a gépek a harckocsikkal együtt mozognak akkor már miért nem harckocsi ágyúból kilőtt lövedék ellen nyújt védelmet a páncélzat?”

  Benne van a nevében, „gyalogsági harcjármű”
  Feladata, a gyalogság szállítása harcban és toronyfegyvereivel tűztámogatás számukra, az ellenséges gyalogság ellen.
  Páncélzata is ennek megfelelően van kialakítva, véd az ellenséges kézifegyverek tüzétől.
  Az összfegyvernemi hatékonyság folytán természetes az együttmozgás a harckocsikkal, hisz azoknak meg szükségük van a gyalogság támogatására és fordítva, persze…
  Azonban nem főfeladat az ellenséges tankok elleni harc.
  Az utóbbi idők mindenféle pót páncélozása, inkább az asszimetrikus hadviselés következménye, semmint az általános harcászat változása kapcsán következett be.
  Bevitték helységharcokba a páncélosokat, amire igazából nem valók.
  Ezért hogy erősítsék védelmüket, elkezdték aggatni a további páncélzatot, kiegészítőt…

 43. honved

  Arra írtam,hogy nem a várható maximális fenyegetés ellen van a páncél méretezve(hisz akkor harckocsik vagy ATGM-ellen lenne)hanem egy egészséges kompromisszum eredményeként.Nincs erősebb motorjuk ezért a megfelelő mobilitás fenntartásához kénytelenek voltak a védettségből visszavenni(a fegyverzetet úgy látszik maximalizálni szerették volna).

 44. dudi !

  Általánosságban gondoltam a gyalogsági harcjárműre….
  Motor van erősebb, de minek, ha nem kell.
  A fegyverzet, na igen, ez erősödik, jól megfigyelhető, az újabb és újabb harcjármű fejlesztéseknél.
  A 100 mm-es ágyú önmagáért beszél.
  Bár számomra azt bizonyítja, hogy a a sokak által nagyra tartott irányítható pct rakéták mégsem olyan sikeresek a gyakorlatban.
  Ezért inkább gépágyú, vagy újabban, nagy kaliberű ágyú, a gyalogsági harcjármű fő fegyvere.
  Mellesleg, valaki, ha tud ilyet, beírhatná, milyen statisztika áll rendelkezésre, indított rakéta darabszáma és arányában általuk kilőtt páncélosok száma, adataira vonatkozóan.
  Én még nem láttam ilyet, de lőttem rpg-vel és láttam BMP-ről rakéta indítást.
  Szerintem siralmas a szereplésük, az ágyúkkal szemben.

 45. „Ez nem determinálja azt,hogy ennek megfelelő páncélzattal rendelkezik.”

  Fogalmam sincs, csak találgatok. Jelenleg az a trend, hogy a gyalogsági harcjárművek (IFV) páncélzata valamilyen szinten védelmet nyújt a várható ellenfél gyalogsági harcjárműveinek tüzétől.

  Honvéd, a harckocsiágyúnál jobbatt még nem talált ki senki:)

 46. A válasz megtalálható a cikkben a tűzerő résznél:)))
  A leginkább a BMP-3-hoz hasonlít, bár a tornyok közti különbség szabad szemmel is nyílvánvaló.
  Itt a wiki adat a bmp-3-ról, ha találgatunk, akkor ezzel érdemes kezdeni.

  http://en.wikipedia.org/wiki/BMP-3#Weaponry_and_optics

  Itt meg egy youtubes videók BMP-3-ról. Valszeg nincs nagy különbség.

  http://www.youtube.com/results?search_query=BMP-3&oq=BMP-3&aq=f&aqi=g7g-C2&aql=&gs_sm=3&gs_upl=1112l3008l0l3243l5l5l0l0l0l0l118l426l1.3l4l0

 47. szittya88 szerint:
  2012. március 17. szombat @ 23:56

  „fip7 a képek alapján nagyon nem bmp-3 toronya van a wz-502 nek”

  Külsőre lehet de honnan tudod, hogy milyen a belső mechanizáció? Az is lehet, hogy a BMP3 ról csak másolták a tornyot. De azért gyanús nekem az hogy 100mm sima csövű ágyú, 30mm es gépágyú kombó van mind kettőn. Miért pont ezek itt is??? Az én véleményem az, hogy vagy másolták vagy megvették a BMP3 tornyát, az hogy milyen páncélzattal van borítva vagy hogy mit igazítottak rajta a saját járművükhöz az szerintem részletkérdés.

 48. beta, ha az angol szakirodalmat vesszük alapúl, az megkülönböztet APC (armored personnel carrier) és IFV (infantry fighting vehicle). Az előbbi feladata a lövészek tűzvonalba való szálítása. Talán a legnagyobb számban gyártott típus az amerikai M113. Általában az velük szemben a követelmény, hogy védjék a személyzetet a gyalogsági fegyverek tüzétől és a tüzérségi repeszektől. Ezen kívül ellátják őket nehézgéppuskával ami vagy önvédelemre szolgál, de támogathatják velük a gyalogosokat is.
  Az IFV talán a legjobb fordítás gyalogsági harcjárművek a hatvanas években jelentek meg és a személyszállításon kívül már harci feladatokat is el kell látniuk. Ezek páncélzata és tűzereje sokkal nagyobb mint az APC és le kell tudniuk kűzdeni bármit a harcmezőn. Ellátják őket „hunter killer” (nemtudok rá helyes magyar fordítást) képességgel ami feltételezi, hogy mozgó célpontokat is le kell tudjanak kűzdeni, gépágyúkkal és páncéltörő rakétákka.
  A magyar szakirodalo PSZH(páncélozott szállító harcjármű) elnevezést használt hosszú éveken keresztűl mindenre még a bmp-1-re is, aztán kezd elterjedni a gyalogsági harcjármű kifejezés is, ami már tükrözi a két kategória közti különbséget.

 49. honved

  „Mellesleg, valaki, ha tud ilyet, beírhatná, milyen statisztika áll rendelkezésre, indított rakéta darabszáma és arányában általuk kilőtt páncélosok száma, adataira vonatkozóan.
  Én még nem láttam ilyet, de lőttem rpg-vel és láttam BMP-ről rakéta indítást.
  Szerintem siralmas a szereplésük, az ágyúkkal szemben.”

  Nem nagyon van ilyen statisztika.Ahogy fejlődtek a rakéták úgy nőtt a pontosság is.A BMP-1 rakétája egy nagyon pontatlan valami volt.Láttam Metisz páncéltörő lövészetet,akik régebb óta katonák azok 100%-ot lőttek aki először lőtt az 8-ból 6-x eltalálta a célt maximális indítási távolságról.Ne hidd,hogy siralmas a szereplésük pl a II.vh idején egy Shermannak átlagosan 7 lövés kellett,hogy eltaláljon egy mozgó célt 1000 méterről.Azóta nőtt a pontosság ugrásszerűen amióta tűzvezető számítógépek segítik az irányzó munkáját.

 50. Dudi itt egy kép a motorról http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=wz502&in=23976&cl=2&lm=-1&st=-1&pn=86&rn=1&di=46223439930&ln=223&fr=&fm=result&fmq=1332075798649_R&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&istype=2#pn86&-1&di46223439930&objURLhttp%3A%2F%2Fpic.52che.com%2Ffiles%2Fblogupfile%2F11%2F04%2F28%2F1341806976.jpg&fromURLhttp%3A%2F%2Fwww.jundao360.com%2Ftopic_5762212.html&W700&H525&T7372&S84&TPjpg
  Mac a ponyvával letakart változatot én aknamentesítőnek tippelném a kétoldalt elhejezzett csúszó sin miatt de utánanézek pár képnek

 51. dudi !

  A BMP rakétája, huzal vezérléssel működött, max., 3000 méterig.
  Láttam többet, ahogy indítás után egyszerűen leestek.
  Miközben az irányzók, a lövészet előtt, hetekig gyakorolták trenazsőr kocsiban az indítást és célra vezetést.
  Később mondták meg, olyan rakétákat indítottak, amelyek szavatossága lejárt, ezért lőttük el.
  Időszakonként volt egy indítás.
  Ez azt jelentette, egy BMP irányzó, másfél év szolgálata alatt, 2 rakétát indított.
  Az első időszakban bázis kiképzése folyt.
  Amit írtál, hogy számítógépek segítik a dolgot,…. hát egy BMP-1-ben biztosan nem, mert ott nincs ilyen.

 52. acecombine !

  Egy észrevétel csupán.
  Itt többségében, ami egy harcjármű védelmét illeti, a többség, vagy mindenki, a páncélzat erősítésére tesz.
  Ebbe nem kívánok észrevételt tenni, inkább leírok egy nagyon régi, gyakorlati példát.
  A BMP-1 13 tonna, alapban… Láttam Szombathelyen egy ilyen harcjárművet a gyakorlótéren száguldani 1987-ben, úgy hogy szlalom mozgást végzett és a védelemben lévő vegyes páncéltörők nem tudták megcélozni.
  Se ágyúval, se rakétával.
  Annyira gyorsan csinálta.
  Ráadásul, saját füstjébe burkolózott, amikor működöt fejlesztett.
  Csupán azért írtam le, mert ha egy jármű, megmarad az eredeti súlyában, akkor a védelme úgy is növelhető, hogy nem nő a súlya.
  Nevezetesen, jobban manőverezik és gyorsabban mozog a harcmezőn, mint egy pótpáncélokkal felaggatott monstrum.

 53. Ez az AMAP-ADS hogy a halálba működik? Az oké hogy észleli és kiszámítja a bejövő lövedéket, de mi az az „irányított energia”, amivel védekezik? Vagy ez hadititok? Minden más aktív rendszernél leírják, hogy rakétával vagy lövedékkel védekeznek a bejövő csapás ellen, de itt nem.

 54. A hivatalos szöveg szerint „optopyrotechnically ignited high explosive charge”, tehát egy robbanótöltet által generált célzott lökéshullám pusztítja el a rakétát, valahogy így:

  http://www.youtube.com/watch?v=QrgTtZXuj4w&feature=related

  Laikusként arra tippelek, hogy egy lyukas fém tokban van a robbanóanyag, és a tok belső felületén bárhol el lehet indítani a robbanást. Ha jól tudom EFP-vel is lehet ehhez hasonlóan célozni, így működik a Trophy rendszer pl. Persze biztosat senki sem tud, nagyon titokban tartják és még csak az idén fog megkezdődni a sorozatgyártása.

 55. honved

  „ha egy jármű, megmarad az eredeti súlyában, akkor a védelme úgy is növelhető, hogy nem nő a súlya.
  Nevezetesen, jobban manőverezik és gyorsabban mozog a harcmezőn, mint egy pótpáncélokkal felaggatott monstrum.”

  Igen, kivéve, ha a „harcmező” városban, esetenként szűk utcákban van, mert ott már ezen képességek nem nagyon tudnak érvényesülni.

 56. honved, katonai berkekben ez valószínű, de olvass bele folyóiratokba:)

  beta, ahogy dudi mondja PSZH, amúgy a két kategória közt nincs éles határ és sok az átfedés. Ha megnézed a képeket, láthatod, hogy a ZDD08 bázisán is létrehozak egy PSZH-t. Az eredeti tornyot kicserélték egy kicsi nehézgéppuskával és a kasztnit is lerövidítették (6 helyett 5 futógörgö).