HTKA – Haditechnikai Kerekasztal

ZBL 09 kerekes járműcsalád

ZBL-09

A második világháború utáni évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egy modern hadsereg számára ugyanannyira fontos kerekes harcjárművek rendszerben tartása, mint lánctalpasaké is. A két rendszer előnyei pontosan kompenzálni képesek a másik hátrányait. Így a legtöbb ország lehetőségeihez képen mind a két rendszert párhuzamosan használja. Ez alól a feltörekvő Kína sem kivétel.

A kínai kerekes páncélozott járművek fejlesztése és gyártása szinte azonnal megkezdődött, mihelyt az ipari háttér kiépült hozzá. Azonban ezek a kezdeti fejlesztések alig érték el a fejlett államok világháború végi példányainak szintjét. Amit rendszeresítettek, az is kevés volt, valamit technikailag és morálisan egy lejárt generációt képviseltek.

Type-64/WZ521 típusjelzésű páncélozott jármű ,

A következő évtizedek politikai és gazdasági helyzete korlátozottan tette csak lehetővé, hogy Kína önállóan belevágjon egy kerekes páncélozott jármű fejlesztésébe és gyártásába. Ezenkívül prioritást élveztek a lánctalpas járművek. Ettől függetlenül elképzelhető, hogy folytatódott valamilyen fejlesztőmunka, de ezekről nagyon keveset tudunk.

WZ522 típusjelzésű páncélozott jármű ,

A nagy áttörést ebben a témában a nyolcvanas évek hozták. Ekkor szedte össze magát annyira az ország, hogy komolyan elgondolkodjon kerekes páncélozott járműveken. Két típust is szóba kerül a Román TAB-77, valamint a Francia VAB. Ezek versenyéből az utóbbi jött ki győztesen 6X6 kerékképlettel, valamint német motorral.

Román TAB-77 a kínai NORINCO cég udvarán ,

Korai NGV-1 típusjelzésű ZSL-92/WZ551 még eredeti francia 25 milliméteres GIAT toronnyal ,

A licenc gyártással párhuzamosan léteztek párhuzamos fejlesztések is 8X8 kerékképlettel, de úgy tűnik, hogy messze nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Néhány prototípus és fénykép őrzi emléküket. Ezenkívül a Hanyang HY472 6X6 kerékképlettű kamion alapján kifejlesztettek egy páncélozott szállító harcjárművet, de ezt csak belügyi alakulatok rendszeresítették.

WZ523 típusjelzésű páncélozott jármű. ,

WZ523 típusjelzésű páncélozott jármű. ,

Ez után megint nem lehetett tudni semmit esetleges új fejlesztésekről, egészen a kétezres évek közepéig. Ekkor kezdtek a világhálóra felkerülni távoli fényképek vonatszerelvényekről, amin valamilyen újfajta 8×8 kerékképletű járművek vannak.

Először 2006-ban jelent meg egy új 6X6 kerékképletű jármű főleg exportcélokra, amit rögtön követett a 8X8 kerékképletű nagyobb változat. Először hivatalosan a 2009-es Abu Dhabi kiállításon került bemutatásra a típus.

A legelső hivatalos képek a 6X6 kerékképlettel rendelkező példányról kerültek nyilvánosságra. ,

Mivel kezdettől fogva exportra is kínálták, így sokkal több információ áll rendelkezésre róla, mint a lánctalpas ZBD 08-ról. Továbbá a közreadott fényképek száma is nagyobb.

Prototípusok

Az első fényképen, amely megjelent a járműcsaládról egy vonatszerelvény látható, rajta három járművel: egy gyalogsági harcjármű változat, egy rohamlöveg és egy 122 mm önjáró löveg.

Gyalogsági harcjármű

A kilencvenes évek végén Kína kifejlesztett egy új univerzális 30 mm gépágyúval felszerelt tornyot. Ezt szerelték a ZLC-2000 ejtőernyős harcjárműre, ezzel fegyverezték át a meglévő kerekes harcjárműveiket, valamint a Type-86-et is. Logikus lépésnek tűnt, hogy az új kereked harcjármű is ezt a tornyot kapja meg. A jármű parancsnoka a vezető háta mögött kapott helyet, hasonlóan a BMP-1-hez. Ezen kívül a jármű hátán a nyugati típusokra jellemző lehajtható rámpaajtót szereltek.

A jármű hátulján megfigyelhető a nagyméretű lehajtható rámpaajtó ,

Univerzális torony 30 mm-es gépágyúval ,

ZSL-92 az új toronnyal ,

Type-86 (BMP-1 helyi változata) új toronnyal ,

ZLC-2000 ejtőernyős harcjármű ugyanazzal a toronnyal ,

Rohamlöveg

A jármű rohamlöveg változata az angol licenc által gyártott 105 milliméteres ágyút kapta meg. Az amerikai MGS járművel ellentétben megtartották a töltőkezelőt, így jobban hasonlít az európai típusokra (Vextra, Centauro).

Önjáró löveg

Ez a változat kapta a legkevesebb figyelmet. Egy 122 milliméteres ágyútarackot kapott, feladata a csapatok tűztámogatása.

Sorozatgyártású példányok

Gyalogsági Harcjármű alapmodell

A legnagyobb különbséget a prototípushoz képest a nagyobb, kétszemélyes torony képezi. Valószínű, hogy teljes értékű gyalogsági harcjárművet akart a hadsereg, ezért nem elégedett meg az eredeti ötlettel, miszerint egy kisebb tornyot kapjon, valamit a parancsnok és az irányzó külön foglaljanak helyett. Ezért egy új kétszemélyes tornyot rendszeresítettek, mely megtalálható a ZBD-2000 partraszálló járművön is. A jármű parancsnoka jobboldalon foglal helyet és ellátták 360 fokban forgatható panoráma irányzékkal. Ezen a ponton eltérés figyelhető meg a ZBD-2000 tornya közt, ugyanis ez utóbbi esetében a parancsnok nézőkéjét a toronynyílás gyűrűjére szerelték és ezzel együtt kell forgatni. Ezzel a módszerrel a jármű teljes értékű „huter killer” képességgel lett felruházva. Az irányzó a torony bal oldalán foglal helyet, ő egy változó nagyítású éjjel nappali irányzékot kapott lézertávmérővel. Maga a gépágyú hasonlít az ukrán ZTM rendszerekhez. Azokon lehet megfigyelni egy, a csövet körülölelő rácsszerkezetet.

ZBD-2000 partraszálló harcjármű új kétszemélyes toronnyal ,

Megfigyelhető, hogy a parancsnok panorámairányzéka a toronynyílás szerves részét képezi és azzal együtt forog körbe ,

A vízben úszó jármű esetében megfigyelhető, hogy a parancsnok panorámairányzéka jobbra fordult 90 fokkal, de mivel nem része a toronynyílásnak, a helyén maradt. Ez mindenképpen kényelmesebb használatot biztosít, mint az előbbi rendszer. ,

A 30 mm gépágyún kívül a jármű fegyverzetét képezi egy párhuzamosított géppuska, valamint a torony két oldalán egy-egy HongJian-73 páncéltörő rakéta. A rakéták korszerűsített példányok SCLOS irányítással. Az irányzó már nem egy pici botkormánnyal irányítja célra a rakétákat, hanem, az irányzékban található szálkeresztet tarja a célon. Habár a rakéta egy régebbi generációt képvisel, elsődleges feladata keményebb célpontok rombolása, mint bunkerek, megerősített állások, másodlagosan szánják csak harckocsik ellen. Ha a legújabb harckocsik ellen nem is felel meg, rajtuk kívül minden más páncélozott járműre veszélyt jelent.

A jármű a háromfős személyzeten kívül (vezető, parancsnok, irányzó) további hét felfegyverzett katonát szállíthat, hatot a fegyvertorony háta mögött, egyet pedig a megüresedett parancsnoki ülésen.

A másik jól látható különbség a prototípushoz képest az, hogy elhagyták a jármű hátulján lévő lenyitható rámpát, helyette a kínai járművekre jellemző négyméretű ajtó maradt.

A jármű hátuljáról eltűnt a nagyméretű lehajtható rámpaajtó ,

A jármű tömege 25 tonna az utólagos páncélzattal összesen. Meghajtásáról egy 400 LE Mercédesz motor gondoskodik. Ezzel közúton 100 km/h sebesség elérésére képes. Vízen két elektromosan meghajtott hajócsavar gondoskodik a meghajtásáról 8 km/h sebességgel.

A jármű alappáncélzata szemből 100 méter távolságból ellenáll a 12,7 milliméteres lövedékek becsapódásának. Utólagos kerámialapokkal kiegészítve 1000 méter távolságból ellenáll 25 milliméteres páncéltörő lőszereknek. Oldalról az alappáncélzat 100 méter távolságból ellenáll a 7,62 milliméteres páncéltörő lőszernek. Utólagos kerámialapokkal kiegészítve ugyanabból a távolságból ellenáll a 12,7 millimétereseknek. A jármű hátulról 120 méter távolságból ellenáll a 7.62 milliméteres páncéltörő lőszernek.

A jármű oldalán a páncéltest és a jármű tényleges oldala közt egy nagyobb űrt hagytak a kumulatív sugarak elleni védelem érdekében. Ebbe az üres térbe van besüllyesztve a kipufogó és valószínűleg az üzemanyag is. A jármű jobb hátulsó oldalán ebben az űrben megfigyelhetjük a légkondicionáló rendszer ventilátorházát.

Híradófelvétel, melyben a jármű is szerepel. 40 másodpercnél betekintést nyerhetünk a parancsnoki jármű belsejébe.

Páncélozott szállító harcjármű változat

Mivel a gyalogsági harcjárműre nagyméretű kétszemélyes tornyot szereltek, az egyszerre szállítható katonák száma korlátozott. Felmerülhetett az igény PSZH változat kifejlesztésére is. Az eredeti modellhez képest magasított felépítményt kapott, hogy a benne utazók kényelmesebben elférjenek. Fegyverzete egy tetőre szerelt nehéz géppuska egy nyitott toronyban.

Rohamlöveg változat

Ez a változat is jelentős eltérést mutat a prototípussal szemben. A jármű tornya szögletesebb lett. Nyilvánvaló, hogy nagyobb szerepet szánnak a kerámia páncélzatnak. Ezen kívül a második és a harmadik tengely közt egy nagyobb méretű ajtót figyelhetünk meg a járműtest jobb oldalán. Elsődleges funkciója a lőszer gyors bemálházása, de vészhelyzet esetén menekülési útvonalat is jelent. A páncéltest végéről eltűntek az ajtók. Ebből és kipufogó megváltozott helyzetéből feltételezni lehet, hogy a motor a jármű végébe került.

122 mm önjáró löveg változat

Úgy tűnik, hogy az önjáró löveg szenvedte el a legkevesebb változtatást. Látszólag nincs semmilyen különbség a prototípus és a rendszeresített szériapéldányok közt. Fegyverzetét egy 122 milliméteres ágyútarack képviseli. Hatásadatairól nem jelent meg semmi hivatalos, valószínűleg megegyezik a hasonló ágyúkéval. Érdekes változás, hogy mintha megszüntették volna a parancsnok búvónyílását. Az lánctalpas modelleknél a parancsnok a torony jobb oldalán egészen elöl foglalt helyet. Vele ellentétes oldalon az irányzó. Az ágyú töltőkezelője a parancsnok háta mögött tevékenykedik. Ennél a járműnél megfigyelhető, hogy a parancsnokot egy körkörösen elforgatható panorámairányzékkal látták el, de jobboldalon csak egy búvónyílás található a töltőkezelőnél.

Az ágyú tövében lévő doboz egy apró radart tartalmaz, mely a kilőtt lövedék sebességét és pályáját méri. ,

Légvédelmi gépágyús változat

Az összes megfigyelt változat közül ez a legrejtélyesebb. Nagyon kevés fénykép került nyilvánosságra róla. Kialakítását és képességeit tekintve nagyon hasonlít a német Skyguard rendszerre.

A legnagyobb kérdés a típussal kapcsolatban az, hogy integrálták-e az AHEAD rendszert? Ha igen, akkor a hagyományos légvédelmen túl szabadesésű bombák és aknavetőgránátok lelövésére is alkalmazható.

Az AHEAD rendszer működési vázlata ,

Az AHEAD technológiát a svájciak fejlesztették ki a meglévő Skyguard rendszerre. Ennek központi eleme a programozható gyújtóval ellátott gépágyúlövedék. Működési elve nagyban hasonlít a Shrapnel (gránátkartács) lövedékekére. A lövedék alján van egy robbanótöltet, előtte pedig különböző méretű fémlövedékek. A Shrapnel lövedéket kilövés előtt beállítják egy adott időre, ami után magától felrobban. A lövedék alján lévő robbanás mintegy előreveti az előtte felhalmozott fémlövedékeket. Hatása hasonló a kartácséhoz, csak itt az ágyúcső szerepét maga a lövedék adja. Az időtartamot úgy határozzák meg, hogy a lövedék még a levegőben robbanjon fel optimális távolságra a célponttól. Ezt a rendszert sűrítette az Oerlikon egy 35 milliméteres gépágyúlövedékbe, úgy, hogy a lövedékek programozását automatizálta. Az idő beállítását a cső végén lévő tekercs biztosítja. Ez a kilövés pillanatában minden rajta keresztülhaladó lövedéknek beállítja a visszaszámlálóját, hogy optimális távolságra robbanjanak a céltól. Minden egyes lövedék 8 oszlopban 19 előregyártott volfrám repeszt tartalmaz.

Skyranger rendszer egy Piranha típusú járműre építve ,

A Skyshield működése

Kína még a nyolcvanas években megvette a Skyguard rendszer licencét és azóta is gyártja. Kérdéses volt azonban az AHEAD technológia léte. Erre nem olyan rég lett meg a válasz az új csapatlégvédelmi önjáró gépágyú által. Jól kivehető a csövek végén lévő programozó egységek és azok kábelezése.

PGZ07 önjáró légvédelmi gépágyú. A csövek végén megfigyelhető a programozó egység és a kábelezés. ,

A járműről néhány fényképet kivéve semmi nem került a nyilvánosság elé ,

Felderítő változat

A járműre szerelt érzékelőkből lehet arra következtetni, hogy felderítő változatról lehet szó.

Parancsnoki változat

A parancsnoki változat esetében magasabb felépítményt hoztak létre. Szükség van a megnövelt belső térre a nagy számú kommunikációs eszköz és kijelző miatt. A vezető mögött foglal helyett a jármű parancsnoka, mely többek közt a jármű közeli védelmét hivatott biztosítani egy nehéz géppuskával.

Műszaki mentő változat

A műszaki mentő változat feladata az elakadt járművek mentése. Egy nagy méretű daruval látták, mellyel a jármű megemelését tudják végrehajtani. Ez nem csak a jármű mentésénél hasznos, hanem egy csomó terepen végzett javítási munkánál: motorcsere, torony leemelése stb.

Műszaki átjáró nyitó változat

Ennek a változatnak az elsődleges célja az előretörő csapatokat lassító aknazárakon történő átjárók nyitása. A jármű elejére két aknakifordító ekét szereltek. A jármű tetején lévő nagyméretű dobozból arra lehet következtetni, hogy ellátták aknamezők leküzdésére szánt rakétás aknamentesítő berendezéssel.

A dobozban hajlékony aknamentesítő töltet található, melyet egy rakétával fektetnek le az aknamezőn, mint ezen a lánctalpas járművön látható. ,

Amerikai M58 Mine-Clearing Line Charge (MICLIC) rendszer működés közben

Műszaki jármű változat

A műszaki jármű célja, nehezebb földmunkák elvégzése. Ellátták a járművet egy nagyméretű tolólappal és egy markoló berendezést szereltek a tetejére.

Műszaki útfektető jármű (feltételezés)

Az útfektető jármű célja, hogy mocsaras, sáros terepen egy előre legyártott fémrolót fektessen le. Ezen aztán a többi jármű akadálymentesen át tud kelni.

Elképzelhető, hogy a cséve 90 fokkal el van fordítva a könnyebb szállíthatóság érdekében ,

Hídvető változat

Habár a járműcsalád tagjai úszóképesek, mégis szükség van egy hídvető járműre. Hidakat nem csak folyóvize fölé szoktak emelni, hanem nagyobb árkok, vagy hirtelen emelkedő földakadályok elé.

Lőszerszállító változat

A lőszerszállító változat a parancsnoki változathoz hasonlóan magasított felépítményt kapott. Ezen felül a tetőre szereltek egy kisebb méretű darut, mely a lőszer, vagy egyéb málha gyors ki és berakodását segíti.

SATCOM változat

Ugyanazt a felépítményt kapta meg mint a parancsnoki változat, azonban a jármű tetején egy hatalmas antennát figyelhetünk meg. Több mint valószínű, hogy a műholdas kapcsolattartásért felelős.

Mobil relé változat (feltételezés)

Nem lehet róla semmit sem tudni, egy közúti baleset alkalmával készültek a képek. Egy nagy összecsukott állapotban lévő antenna látható a felépítményen.

Azonosítatlan változat

Export változatok

A járművet exportra is felajánlották. Az elmúlt időszakban több, az eredeti modelltől eltérő járművet is meg lehetett figyelni. Ezeket exportra fejlesztették ki, vásárlóikról nincs információ.

Gyalogsági harcjármű változat

Ez a változat egy-egy személyes gépágyú tornyot kapott. A gépágyú 25 milliméteres és a tornyon kívül van felszerelve.

Páncélvadász változat

A fő fegyverzete megegyezik a sorozatgyártású példányéval, de a torony formája teljesen eltér tőle.

Légvédelmi gépágyús változat

Ez a példány a 2012-es Zuhai légibemutató keretén belül került a nyilvánosság elé. Fő fegyverzete egy hatcsövű GSh-6-30K gépágyú. Ezt egészíti ki 4 infravörös irányítású rövid hatótávolságú légvédelmi rakéta.

A torony közepén található a hat csöves 30 milliméteres gépágyú. Ezt még kiegészítették két-két QW-2 rakétával. ,

Azonosítható a GS-6-30K gépágyú ,

A jármű tetején egy keresőradar található és egy elektro-optikai egység. Valószínűleg ez utóbbi felelős a tűzvezérlésért. Tűzvezérlő radar hiányában rossz időjárási viszonyok között csökken a rendszer hatékonysága, de valószínű, hogy ez egy olcsó alternatíva a feltörekvő piacok számára. ,

ZBL adatlapja

Teljes hosszúság: 8 méter
Szélessé: 3 méter
Magasság: 2.1 méter
Személyzet: 3 fő
Desszant: 7 fő
Motor: DEUTZ 330KW V6 BF6M1015C
Fajlagos teljesítmény: 15.7KW/tonna
Maximális sebesség műúton: 100km/h
Maximális sebesség vízen: 8km/h

Fegyverzet

Páncélvédelem

—–
Szerző: Mackensen

Felhasznált irodalom

http://www.china-defense-mashup.com/chinese-armys-8×8-armed-vehicle-family-zbl-09-snow-leopard.html
http://21stcenturyasianarmsrace.wordpress.com/2011/09/18/examining-the-pla-zbl09-and-its-8×8-peers/
http://en.uos.ua/produktsiya/vooruzhenie-i-boepripasi/28-30-mm-avtomaticheskie-pushki-ztm-1-i-ztm-2
http://china-defense.blogspot.ro/search?q=tab+77
http://www.militarysystems-tech.com/suppliers/runways-and-helipads/faun-trackway
http://www.truck-photos.net/picture/number4374.asp
http://www.military-today.com/artillery/skyranger.htm
http://www.navweaps.com/Weapons/WNGER_35mm-1000_Millennium_pics.htm
http://www.mjsys.co.kr/product/eng/weapon-system.html
http://china-defense.com/
http://www.military-today.com/
http://sinodefence.com/

Exit mobile version